Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Упис студента   /  Упис студената   /  Електронски тестови за припрему пријемног испита

Електронски тестови за припрему пријемног испита

Ажирирано: 31 јануара, 2022 у 17:15 часова

Е-тестови су прилагођени са мобилни телефон, таблет и рачунар.

Е-тест 1 – Питања за пријемни испит из Информатора 1-25

Е-тест 2 – Питања за пријемни испит из Информатора 25-50

Е-тест 3 – Питања за пријемни испит из Информатора 51-75

Е-тест 4 – Питања за пријемни испит из Информатора 76-100

Е-тест 5 – Питања за пријемни испит из Информатора 101-125

Е-тест 6 – Питања за пријемни испит из Информатора 126-150

Више информација на е-маил prijemni@ekofis.ues.rs.ba

Пријемни испит – Тест општег знања из економије

  • Тест ће се састојати од 25 питања и радиће се 60 минута.
  • Тест на полагању пријемног испита ће садржавати само питања из ових е-тестова (из Информатора).
  • Свако питање садржи три или четири понуђена одговора, од којих је само један тачан.
  • На питање се одговара заокруживањем слова испред одговора. Дозвољено је заокружити само један одговор. За сваки тачан одговор добија се 2 поена.

Информатор

Економски факултет Пале