Image Alt

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис

  /  Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис садржи сљедеће смјерове:

 • Регионални развој и бизнис
 • Међународна економија
 • Макроменаџмент и јавна управа

Циљ студијског програма:

Циљ програма је да профилише и обучи студенте за обављање сложених послова из области међународне економије, економско-аналитичких и стручних послова из домена јавне управе и локалне самоуправе, јавних предузећа, научно-истраживачких организација, привредних и бизнис асоцијација. Програм, такође има за циљ, оспособљавање студената за даља академска истраживања у оквиру докторских студија.

Исходи учења:

Након завршетка другог циклуса студијског програма Макроекономија, реформе и бизнис студент ће бити у стању да:

 • дефинише и предлаже стратешке правце економске политике,
 • формулише и води комплексне пројекте у државној управи и локалној самоуправи;
 • руководи аналитичким сектором у предузећима и финансијским институцијама, управља пројектима о области заједничких улагања и страних директних инвестиција;
 • креира и спроводи спољнотрговинску политику;
 • обавља широк спектар послова из домена управљања привредним развојем у органим државне и локалне самоуправе, научно-истраживачке послове у институтима и на факултетима, аналитичке и савјетодавно-истраживачке послове при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Макроекономија, реформе и бизнис

Економски факултет Пале