Image Alt

Универзитетске катедре

  /  Универзитетске катедре

Сједиште / Економски факултет Пале

1. Катедра за економску теорију, политику и развој

Шеф катедре проф. др Младен Ребић

Секретар Арсен Хршум, мр

2. Катедра за финансије

Шеф катедре проф. др Александар Стојановић

Секретар Дајана Ковачевић, мр

3. Катедра за туризам и хотелијерство (у развоју)


Сједиште / Економски факултет Брчко

1. Катедра за квантитативну економију

Шеф катедре проф.др Стеван Стевић

Секретар мр Василијана Мирковић

2. Катедра за менаџмент и маркетинг

Шеф катедре проф. др Љубомир Трифуновић

Секретар Дејан Тешић, ма


Сједиште / Факултет пословне економије Бијељина

1. Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије

Шеф катедре проф. др Спасоје Тушевљак

Секретар Сузана Стевановић, ма

2. Катедра за пословну информатику

Шеф катедре проф. др Бранко Крсмановић

Секеретар мр Борислав Дракул