Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Материјал   /  Постдипломски магистарски “стари“ студиј

Постдипломски магистарски “стари“ студиј

Ажирирано: 26 јануара, 2022 у 22:49 часова

 • Магистарски последипломски студиј траје 4 семестра (2 школске године). Овај студиј се на Факултету организује из оних научних области које се на Факултету изучавају као матичне научне дисциплине.
 • Наставни план и програм последипломског магистарског студија, те организацију тога студија и конкурсне услове за упис на постдипломски студиј, утврђује Вијеће Факултета.
 • На постдипломски магистарски студиј могу се уписати кандидати који су завршили неки од Факултета економског смјера (Економски, Факултет за менаџмент, Факултет за бизнис, итд.) ако имају најмање просјек оцјена осам у редовном четворогодишњем студију.
 • Кандидати који немају просјечну оцјену осам у четворогодишњем студију могу се уписати на постдипломски студиј на Економском факултету ако положе квалификациони испит који се полаже пред Комисијом коју је именовало Вијеће Факултета.
 • Кандидати који нису завршили одговарајући факултет могу се уписати на постдипломски студиј ако положе допунске испите.Кандидат који је уписао постдиломски студиј на Економском факултету дужан је за 4 године завршити студиј. У изузетним случајевим Вијеће Факултета може одобрити продужетак студија.
 • Вијеће Факултета одобрава тему магистарске тезе и утврђује ментора за  њену израду кандидату који је испунио све обавезе предвиђене Статутом Универзитета у Источном Сарајеву. Када заврши магистарску тезу кандидат је предаје Факултету у прописаном броју примјерака. Вијеће Факултета именује Комисију за оцјену завршене магистарске радње. Извјештај те Комисије усваја Вијеће Факултета које и образује Комисију. Датум и мјесто одбране магистарске тезе јавно се објављује у средствима јавног информисања. Након одбране магистарске тезе кандидат стиче научни степен магистра економских наука.
 • На посдипломски магистарски студиј могу се уписати и страни држављани под истим условима под којима се уписују и држављани  БиХ (РС и ФБИХ), Србије и Црне Горе.
 • Настава на постдипломском магистарском студију се по правилу изводи на српском језику.
 • Научни степен магистра економских наука може бити одузет уколико се утврди да је магистарски рад плагијат и да није резултат самосталног рада.
 • Магистар економских наука може пријавити и докторску тезу под условом да је објавио најмање два научна рада у научним часописима или зборницима.
 1. Правилник о постдипломским студијама за стицање стручног степена специјалисте, научног степена магистра наука и доктора наука
 2. УПУТСТВО

Наставни планови до академске 2009/10 године:

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 148.

(1) Студенти уписани на дипломски студиј који су испунили услове за стицање статуса апсолвента до краја академске 2017/2018. године према одредбама Закона о универзитету („Службени гласник Републике Српске“, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и 92/05) могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најдуже до краја академске 2019/2020. године.

(2) Студенти уписани на дипломски студиј у трајању од пет или шест година према одредбама Закона о универзитету могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најдуже до краја академске 2021/2022. године.

(3) Студенти уписани на постдипломски студиј према одредбама Закона о универзитету могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најдуже до краја академске 2019/2020. године.

(4) Ако је високошколској установи, на коју су уписана лица из ст. 1, 2. и 3. овог члана, у међувремену одузета дозвола за рад, иста је дужна затеченим студентима обезбиједити завршетак школовања на другој лиценцираној високошколској установи која изводи исти или сродан студијски програм.

(5) Ступањем на снагу овог закона студенти који не доврше дипломски и постдипломски студиј у року предвиђеном у ст. 1, 2. и 3. овог члана могу студије наставити у складу са овим законом.

Члан 149.

(1)  Лица која су стекла или ће стећи академски назив магистра наука, односно лица која су испуњавала услове за покретање поступка за стицање научног звања доктора наука, према Закону о универзитету, могу стећи научни степен доктора наука одбраном докторске дисертације у складу са наведеним законом.

(2) Лица из става 1. овог члана имају право да започну поступак за стицање научног степена доктора наука до почетка академске 2017/2018. године, на универзитетима који су основани у складу са Законом о универзитету на оним студијским програмима на којима је изведена најмање једна генерација студената постдипломског студија, с тим да се научни степен доктора наука може стећи закЉучно са 30. септембром 2022. године.

Нови рачуни и кодови за уплату:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација – 1251004
 • Шифра прихода: 722533 (за магистарски студиј)
 • Шифра прихода: 722535 (за докторски студиј)
 • Општина – 089

Од академске 2009/10 године нама уписа на магистарски студиј “по старом“ (4+2).

Постдипломског магистарског студија (у периоду од 1994. године)

 • Проф.др Жан Гросијан,Универзитет у Луксембургу
 • Проф.др Бранко Ђерић, Економски факултет И. Сарајево
 • Проф.др Ново Плакаловић, Економски факултет, И. Сарајево
 • Проф.др Радојица Јојић, Економски факултет, И. Сарајево
 • Проф.др Васо Драговић, Економски факултет И. Сарајево
 • Проф.др Митар Миљановић, Економски факултет И. Сарајево
 • Проф др Радомир Божић, Економски факултет, И. Сарајево
 • Проф.др Станко Станић, Економски факултет Бања Лука
 • Проф.др Драгутин Шипка, Економски факултет Бања Лука
 • Проф.др Миливоје Крчмар, Економски факултет Бања Лука
 • Проф.др Манојло Бабић, Економски факултет Бања Лука
 • Проф.др Зорица Вујошевић, Економски факултет Београд
 • Проф.др Милован Станишић, Универзитет Сингидунум
 • Проф.др Ката Шкарић-Јовановић, Економски факултет Београд
 • Проф.др Миле Јовић, Универзитет Мегатренд
 • Проф.др Милорад Иванишевић Економски факултет Београд
 • Проф.др Данијел Цвјетичанин, Економски факултет Београд
 • Проф.др Предраг Јовановић – Гавриловић, Економски факултет Београд
 • Проф.др Биљана Вељковић, Пољопривредни факултет Чачак
 • Проф.др Данило Шуковић, Економски факултет Подгорица
 • Проф.др. Мирко Пуљић, Економски факултет Сарајево
 • Проф.др Јован Тодоровић, Универзитет Слобомир, Бијељина
 • Проф.др Радован Ковачевић, Привредна комора Србија, Београд
 • Проф.др Јован Родић, Пољопривредни факултет Београд
 • Проф.др Стеван Васиљев, Економски факултет Суботица
 • Проф.др Мирко Андрић. Економски факултет Суботица
 • Проф.др Марко Секуловић, Економски факултет Ниш
 • Проф.др Рајко Томаш,Економски факултет Бања Лука
 • Проф.др Веселин Вукотић, Економски факултет Подгорица
 • Проф.др Бранислав Машић, Универзитет Сингидунум
 • Проф.др Дејан Ерић, Факултет за Услужни бизнис ФАБУС, Нови Сад
 • Проф.др Миленко Достић, ЕФ Сарајево
 • Проф.др Симић Милић, ЕФ Сарајево
 • Проф.др Малинић Слободан, ЕФ Крагујевац
 • Проф.др Михајло Велимировић, Правни факултет И.Сарајево
 • Проф.др Бранислав Пелевић, ЕФ Београд
 • Проф. др Марко Шарчевић Економски факултет И. Сарајево
 • Проф.др Јован Душанић Економски факултет Београд
 • Проф.др Вујо Вукмирица ЕФ Бања Лука
 • Проф.др Љубомир Шибалија, Факултет за производњу и менаџмент
 • Проф.др Стеван Стевић, Економски факултет Брчко
 • Проф.др Недељко Тица, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • Проф.др Мирко Пуљић, Економски факултет Сарајево
 • Проф.др Зоран Милашиновић, Грађевински факултет Сарајево
 • Проф.др Митар Перушић, Технолошки факултет, Зворник
 • Проф.др Галина Огњенов, Економски факултет Београд
 • Проф.др Миодраг Зец, Филозофски факултет Београд
 • Проф.др Мирјана Глигоријевић, Економски факултет Београд
 • Проф.др Илија Росић, Економски факултет Крагујевац
 • Проф.др. Мирослав Ђорђевић, Економски факултет Каргујевац
 • Проф.др. Ласло Јосип, Економски факултет Сарајево
 • Проф.др. Слободан Малинић, Економски факултет Крагујевац
 • Проф.др. Бранко Ракита, Економски факултет Београд
 • Проф.др. Божидар Раичевић, Економски факултет Београд
 • Проф.др. Перица Мацура, Економски факултет Бањалука
 • Проф.др. Раде Иванковић, Факултет за производњу и менаџмент
 • Проф.др.Слободан Ђорђић, Економски факултет Бањалука
 • Проф.др. Спасоје Тушевљак, Факултет за спољну трговину Бијељина
 • Проф.др Дијана Бајаловић Марковић, Правни факултет И.Сарајево
 • Др Славко Ждрале, Клинички центар Касиндо
 • Доц.др Александар Стојановић, Економски факултет И. Сарајево

Служба за постдипломски студиј