Image Alt

План зграде

  /  План зграде
Сутерен (-1)

 • Амфитеатра 2
 • Амфитеатар 3
 • Амфитеатар 4
 • Учионица 5
 • Кафе клуб
 • Интернет клуб
 • Галеријски простор
 • Архив

Приземље (0)

 • Улаз
 • Рецепција
 • Студентска служба
 • Скриптарница
 • Техничка соба
 • Спремачице

Мезанин (М)

 • Амфитеатар 1
 • Учионица 1
 • Учионица 2
 • ИТ кабинет
 • Учионица 3 – Мултимедијална сала
 • Учионица 4

Први спрат (1)

 • Библиотека
 • Читаонице
 • СОЕФ

Други спрат (2)

 • 201 Декан
 • 202 Технички сектерар / Ракић
 • 203 Секретар / Крстић
 • 204 Рачуноводство / Гутаљ, Миличевић
 • 205 Рачуноводство / Гацо
 • 206 Кабинет за продекана
 • 207 Кабинет за продекана
 • 208 Кабинет за састанке
 • 209 ИТ кабинет
 • 210 Сала за ННВ
 • 211 Кабинет канцеларијског материјала

Трећи спрат (3)

 • 301 др Божић
 • 302 др Поповић
 • 303 др Спремо
 • 304
 • 305 др Ђого
 • 306 др Ребић
 • 308 Хршум, мр
 • 309 др Глуховић
 • 309 др Војиновић
 • 310 Капор, ма
 • 311 Кабинет за катедре
 • 312 др Балотић
 • 314 Ђурановић, мр
 • 313 др Владушић
 • 315 др Стојановић
 • 316 Кабинет за гостујуће професоре
 • 317 др Машић
 • 318 Кабинет за гостујуће професоре

Четврти спрат (4)

 • 401 Нерић
 • 402 Марјановић, ма
 • 403 др Лешевић
 • 404 Лиздек
 • 405 Кубатлија
 • 406 мр Пауновић
 • 407 др Даниловић
 • 408 др Млинаревић
 • 409 Ковачевић, мр
 • 410 др Шаренац
 • 411 ЦИД
 • 412 Бојат, ма
 • 413 др Голић
 • 414 Лопатић, проф
 • 415 Пушара Вуковић
 • 416 Фулурија
 • 417 Пљуцо
 • 418 НИЦЕФ

Пети спрат (5)

 • Архивске просторије Економског факултета
 • НИЦЕФ
 • Студентски предузетнички инкубатор
 • Канцеларије за наставнике и сараднике
 • Канцеларије за администрацију

Економски факултет Пале