Image Alt

Наставници и сарадници 2020/21

  /  Наставници и сарадници 2020/21

Напомена: Могуће су измјене у љетном семестру код наставника и сарадника, као и код изборних предмета.

СП Економија

Прва година – зимски семестар  (нови НПП од 2020/21)

 1. Основе економије / проф. др Младен Ребић, ванредни професор / Дејан Пљуцо, асистент
 2. Математика за економисте  / доц.др Марко Ћитић/ Милица Бошковић, асистент
 3. Социологија за економисте / доц. др Бојан Ћорлука / Маја Куљић, виши асистент
 4. Рачуноводство / доц. др Борка Поповић

Прва година – љетњи семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Микроекономија /доц. др Горан Балотић / Дејан Пљуцо, асистент
 2. Статистика / проф. др Емина Ресић, редовни професор / Наташа Лиздек, асистент
 3. Менаџмент / проф. др Бранислав Машић, редовни професор / Невена Баричанин, асистент
 4. Основи информационих технологија /проф. др Саво Ступар, редовни профессор/ Наташа Лиздек, асистент

Друга година – зимски семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Макроекономија / доц. др Предраг Млинаревић / Дејан Пљуцо, асистент
 2. Међународна економија / проф. др Марко Ђого, ванредни професор / Дејан Пљуцо, асистент
 3. Маркетинг / проф. др Никола Глуховић, редовни професор
 4. Европске економске интеграције/ проф. др Александар Стојановић, редовни професор

Друга година – љетњи семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Предузетничка економија / проф. др Тихомир Спремо, редовни професор, Јелена Марјановић, мр виши асистент
 2. Међународна економија / проф. др Марко Ђого, ванредни професор
 3. Монетарна економија / проф. др Марко Ђого, вандредни професор / Дајана Ковачевић, мр, виши асистент
 4. Привредно право / доц. др Дамјан Даниловић

Трећа година – зимски семестар

 1. Европске економске интеграције / проф. др Александар Стојановић, редовни профессор
 2. Инвестициони менаџмент / доц. др Бошко Мекињић,/ Дајана Ковачевић, мр виши асистент
 3. Пословни информациони системи / проф. др Саво Ступар, редовни професор / Наташа Лиздек, асистент
 4. Анализа пословања / проф. др Радомир Божић, редовни професор / доц. др Борка Поповић

Трећа година – љетњи семестар

 1. Теорија развоја / доц. др Предраг Млинаревић / Арсен Хршум, мр, виши асистент
 2. Међународни маркетинг / проф. др Никола Глуховић, редовни професор
 3. Пословне финансије / проф. др Зорица Голић, ванредни професор
 4. Квантитативни економски модели и методи / проф. др Станко Станић, редовни професор / др Слађана Пауновић, виши асистент

Четврта година – зимски семестар (нису одређени изборни предмети)

 1. Истраживање тржишта  / проф. др Никола Глуховић, редовни професор
 2. Економетрија / доц. др Весна Лешевић / др Слађана Пауновић, виши асистент

Економија јавног сектора – зимски семестар

 1. Локални економски развој / проф. др Младен Ребић, ванредни професор / Арсен Хршум, мр, виши асистент
 2. Економија јавних предузећа  / проф. др Љубиша Владушић, редовни  професор / Арсен Хршум, мр, виши асистент
 3. Енглески језик /Ања Ђурановић, мр

Економија и бизнис – зимски семестар

 1. Управљање маркетингом / проф. др Драган Војиновић, ванредни професор
 2. Пословно планирање / проф. др Бранислав Машић, редовни профессор / Јелена Марјановић, ма, виши асистент
 3. Енглески језик /Ања Ђурановић, мр

Финансије и банкарство – зимски семестар

 1. Међународне финансије / проф. др Марко Ђого, ванредни професор
 2. Банкарски менаџмент / доц. др Бошко Мекињић / Дајана Ковачевић, мр, виши асистент
 3. Енглески језик /Ања Ђурановић, мр

Четврта година – љетњи семестар (нису одређени изборни предмети)

 1. Теорија и анализа економске политике / проф. др Љубиша Владушић, редовни професор / Арсен Хршум, мр, виши асистент

Економија јавног сектора

 1. Економија здравства / проф. др  Љубиша Владушић, ванредни професор
 2. Економија спорта / доц. др  Горан Балотић
 3. Медији, демократија и економија / доц. др Вук Вучетић
 4. Енглески пословни језик /Ања Ђурановић, мр

Економија и бизнис

 1. Лидерство / проф. др Бранислав Машић, редовни профессор / Невена Баричанин, асистент
 2. Услуге и услужни бизнис / проф. др Драган Војиновић, ванредни професор / Јелена Марјановић, ма, виши асистент
 3. Е-пословање / проф. др Лазар Радовановић, ванредни професор /
 4. Енглески пословни језик / Ања Мандић, мр

Финансије и банкарство

 1. Порези и пореско планирање / проф. др Александар Стојановић, редовни профессор
 2. Е-пословање / проф. др Лазар Радовановић, ванредни професор/
 3. Финансијске институције и тржишта / проф. др Радомир Божић, редовни професор
 4. Енглески пословни језик / Ања Ђурановић, мр

 

СП Туризам и хотелијерство

Прва година – зимски семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Основе економије / проф. др Младен Ребић, ванредни професор / Дејан Пљуцо, асистент
 2. Основе математике за економисте / доц. др Марко Ћитић / Милица Бошковић, виши асистент
 3. Енглески језик 1 /Ања Ђурановић, мр
 4. Социологија у туризму / доц. др Бојан Ћорлука / Милица Шиљак, ма, асистент

Прва година – љетњи семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Економика туризма / доц. др Горан Балотић / Милица Бојат, ма виши асистент
 2. Основе статитике и демографија / проф. др Емина Ресић, редовни професор / Наташа Лиздек, асистент
 3. Турстичка географија / проф. др Горан Јовић, редовни професор
 4. Енглески језик 2 /Ања Ђурановић, мр

Друга година – зимски семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Управљење туристичким дестинацијама / доц. др Немања Шаренац
 2. Право у туризму / доц. др Дамјан Даниловић
 3. Рачуноводство са финансијском анализом / доц. др Борка Поповић
 4. Енглески језик 3 / Ања Ђурановић, мр

Друга година – љетњи семестар (нови НПП од 2020/21)

 1. Предузетништво у туризму / проф. др Тихомир Спремо, редовни професор / Јелена Марјановић,ма, виши асистент
 2. Турисичка политика и економски развој / доц. др Предраг Млинаревић / проф. др Младен Ребић, ванредни професор / Милица Бојат, ма виши асистент
 3. Марктинг у туризму / проф. др Драган Војиновић, ванредни професор / Невена Капор, ма, асистент
 4. Енглески језик  /Ања Ђурановић, мр

Трећа година – зимски семестар

 1. Финансијско пословање / проф. др Зорица Голић, вандредни професор
 2. Туризам и екологија /  доц. др Момир Лазаревић
 3. Менаџмент манифестација / проф. др Бранислав Машић, редовни професор /Невена Капор, ма, асистент
 4. Енглески језик 3/ Ања Ђурановић, мр

Трећа година – љетњи семестар

 1. Гасторномија и ресторатерство / проф. др Бојана Калењук, вандредни професор
 2. Њемачки језик 3 / доц. др Младен Папаз
 3. Туризам и локални економски развој / проф. др Младен Ребић, ванредни професор / Милица Бојат, ма, асистент
 4. Туристичке дестинације / доц. др Немања Шаренац

Четврта година – зимски семестар (нису одређени изборни предмети)

 1. Истраживање туристичког тржишта / проф. др Никола Глуховић, редовни професор
 2. Пословање хотелских предузећа / проф. др Тихомир Спремо, редовни  професор
 3. Промоција у туризму / проф. др Драган Војиновић, ванредни професор
 4. Пословање трговинских предузећа / доц. др Немања Шаренац/ Милица Бојат, ма, виши асистент
 5. Свјетска привреда и туризам / проф. др Марко Ђого, вандредни професор / доц. др Немања Шаренац

Четврта година – љетњи семестар (нису одређени изборни предмети)

 1. Економија културе/ доц. др Предраг Млинаревић
 2. Економија спорта и разоноде / доц. др Горан Балтоић
 3. Пословање саобраћајних предузећа / проф. др Драган Војиновић, ванредни професор / Невена Баричанин, ма, асистент
 4. Енглески пословни језик /Ања Ђурановић, мр
 5. Њемачки пословни језик / доц. др Младен Папаз

Економски факултет Пале