Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Први циклус   /  Материјал   /  Студентска служба

Студентска служба

Ажирирано: новембар 7th, 2022 у 10:53 часова

Рад студентске службе са студентима је сваког радног дана 9-12 часова.

Обавјештење

 • Студенти који излазе испит више од три пута су дужни на уплатници уписати назив предмета који полажу и уз пријаву предати оригинал уплатнице.
 • Испит се не може накнадно уплаћивати, већ у моменту пријаве испита.
 • Све пријаве које буду непотпуне, без потребних уплата или погрешно попуњене, неће бити разматране.

Нови рачуни и кодови за уплату

Остале накнаде:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Сврха: (према списку накнада)
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација – 1251004
 • Врста прихода – 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404
 • Остале накнаде које плаћају студенти првог циклуса су:
 • (а) накнада за неположене испите коју плаћају студенти који обнављају годину,
 • (б) накнаде за комисијске испите,
 • (ц) накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета ради наставка школовања,
 • (д) накнаде за штампање диплома, дипломских испита и трошкови промоције,
 • (е) накнада за уписни материјал и индексе,
 • (ф)  накнада за полагање пријемног испита,
 • (г) остале накнаде (осигурање, испитне свеске, пријаве испита, пријаве испита четврти и сваки сљедећи пут, накнаде за признавање испита при препису са другог факултета, издавање дупликата дипломе и индекса, издавање свих увјерења након престанка статуса студента….)

Комисија за преписе и признавање испита

Студенти који подносе молбу комисили за преписе и признавање испита неопходно је да уз молбу доставе сљедећа документа:

 • овјерена копија индекса
 • увјерење о положеним испитима
 • наставни план и програм полозених испита (овјерено)

ИСПИС СА ФАКУЛТЕТА

Приликом исписа са факултета, потребно је:

 1. Измирити дуг по финансијској картици (уколико постоји) и измирити све уплате за академску годину у којој имате регулисан статус;
 2. Извршити уплату у износу од 150.00КМ (уколико немате положених испита и имате регулисан статус у години у којој се исписујете) или 180.00КМ (уколико имате положених испита, а немате регулисан статус);
 3. Узети потврду из библиотеке да нисте задужени;
 4. Попунити молбу (коју преузимате у Студентској служби);
 5. Предати индекс.

Уплатница на коју уплаћујете наведени износ је:

 • Сврха: Уплата за испис са факултета
 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Износ: 150.00 КМ или 180.00КМ
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација: 1251004
 • Врста прихода: 722512
 • Општина: 089
 • Позив на број: 0000000404

ПРИЈАВА ДИПЛОМСКОГ (ЗАВРШНОГ) РАДА

Приликом пријаве дипломског рада, потребно је:

 1. Измирити дуг по финансијској картици (уколико постоји);
 2. Извршити уплату у износу од 201.00КМ;
 3. Узети потврду из библиотеке да нисте задужени;
 4. Предати 5 (пет) примјерака рада;
 5. Доставити кратку биографију (писану у трећем лицу);
 6. Предати индекс.

Уплатница на коју уплаћујете наведени износ је:

 • Сврха: Уплата за одбрану завршног рада
 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Износ: 201.00 КМ
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација: 1251004
 • Врста прихода: 722512
 • Општина: 089
 • Позив на број: 0000000404

Правилник о начину  и поступку израде  и одбране завршног рада на првом  и другом  циклусу академскх студја

Студенстка служба