Image Alt

ЦИД

  /  ЦИД

Центар за издавачку делатност Економског факултета у Источном Сарајеву (ЦИД) успјешно обавља своје пословне активности већ дужи низ година. Центар за издавачку ђелатност као организациона јединица Економског факултета основана је 1993. године. Овај центар данас заузима значајно место на тржишту издавачке ђелатности. Центар за издавачку ђелатност Економског факултета је значајан издавач уџбеничке и друге стручне литературе из домена економије, међународне економије, менаџмента, маркетинга, организације пословних финансија, рачуноводства, статистике, информатике и других њима комплементарних научних области. Центар за издавачку ђелатност Економског факултета у Источном Сарајеву годишње издаје потребан број уџбеника, монографија и других стручних књига. ЦИД Економског факултета располаже са квалитетним условима за рад, као што су:

  • адекватне просторије,
  • квалитетни сарадници (рецензенти, лектори, преводиоци),
  • најсавременија ИТ опрема,
  • квалитетно уређени односи са штампаријама,
  • скриптарница, итд.

Основни циљ, ЦИД Економског факултета јесте да постане водећа издавачка кућа на тржишту. Издања ЦИД Економског факултета важе за најквалитетније наслове из области теоријске економије, међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике, математике, информатике и других, њима комплементарних, научних области.

Подаци о објављеним публикацијама по годинама (до 2019. године)

ЦИД представља незаменљиву подршку наставном и научном процесу Економског факултета у Источном Сарајеву, али и наставном, научном, технолошком и пословном процесу изван Факултета (Република Српска – БиХ, регион).

Економски факултет Пале