Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Završen seminar o izradi biznis plana

Završen seminar o izradi biznis plana

Na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu u petak, 13. decembra, završen je petodnevni seminar o izradi biznis plana u organizaciji BIP neprofitne organizacije iz Norveške i Studentske organizacije Ekonomskog fakulteta (SOEF), a posredstvom Ambasade Kraljevine Norveške u BiH

Studenti ove visokoškolske ustanove, njih 25, tokom seminara imali su priliku da nauče kako izgleda praktična izrada biznis plana. Pored predavača BIP fondacije, studentima je kratko predavanje održao i dekan Ekonomskog fakulteta Pale doc. dr Ljubiša Vladušić.

Po završetku seminara učesnicima su uručeni sertifikati.

Business Innovation Programs (BIP) je neprofitna fondacija iz Norveške čija je misija usmjerena ka stvaranju novih radnih mjesta i podršci stručnjacima koji se bave ekonomskim razvojem u svojim zajednicama. Aktivnosti BIP-a se zasnivaju na principima tržišne ekonomije i oslanjaju se na prenošenje dobrih preduzetničkih praksi.

BIP sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori i Iraku.

U BiH, BIP djeluje od 1996. godine, sprovodeći programe Omladinsko preduzetništvo, Pokreni svoj posao, Program rasta i razvoja i Ljetni prekogranični kamp.

BIP filozofija zasniva se na obuci i sertifikovanju lokalnih trenera i prilagodjavanju programa lokalnim uslovima.

BIP programe najvećim dijelom finansira Vlada Kraljevine Norveške (Ministarstvo vanjskih poslova).

Izvor: UIS