Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Upravljanje marketingom – Obavještenje

  • Kolokvijum iz predmeta Upravljanje marketingom održaće se 19.01.2015. sa početkom u 11h. Nakon kolokvijuma će biti izlaganje seminarskih radova.
  • Predavanja iz Upravljanja marketingom održaće se sutra 31.12.2014. sa početkom u 9.15h .

Doc.dr Dragan Vojinović