Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  НИЦЕФ   /  Ријеч руководиоца НИЦЕФ-а

Ријеч руководиоца НИЦЕФ-а

Ажирирано: 22 септембра, 2021 у 13:25 часова

Обављати посао руководиоца Научно-истраживачког центра Економског факултета Пале је велика част, али и одговорност, пре свега, због традиције и угледа саме установе под чијим окриљем НИЦЕФ функционише.  Научно-истраживачки центар може се похвалити са многобројним реализованим пројекаима, развојним програмима и других консултантским услугама, чиме спада у један од водећих института у Републици Српској.

Наш Центар специјализован је за пружање свих врста консултантских услуга и едукације из области економије, пословног управљања, статистике, а и шире. Циљ нам је задовољавање захтева, потреба и очекивања клијената у погледу савремених пословних рјешења, нових знања, техника и вештина, уз постизање највишег нивоа стручности и компетенција. Своју понуду сегментирали смо у четири цјелине:

  • консултанстске услуге;
  • едукационе програме и курсеве;
  • међународне пројекте;
  • научно-истраживачке пројекте.

Његујући тимски рад и ентузијазам у послу, непрекидно се усавршавамо и посвећени смо развоју економског образовања на свим нивоима. Наше главне конкурентске предности су знање, висок ниво квалитета пружених услуга и посвећеност клијентима. Поседујемо стручан и квалитетан кадар, реномиране стручњаке са богатим теоријским и практичним искуством, различитих експертиза и области специјализације. Поред научног и академског особља НИЦЕФ ангажује и један број екстерних сарадника, како бисмо у потпуности били оспособљени за успешно пружање свих врста консултантских услуга и едукације.

Наша визија је да и у годинама које предстоје будемо лидер на тржишту у домену научно-истраживачке ђелатности, консалтинга и едукације. У томе ћемо успјети тако што ћемо се развијати заједно са нашим клијентима, поштујући принципе партнерских односа и сарадње.

проф. др Александар Стојановић, руководилац НИЦЕФ-а