Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Raspored predavanja – Obavještenje

Druga godina

Obavještavaju se studenti druge godine da se nastava iz nastavnog predmeta Međunarodna ekonomija neće održati 21.04.2012. a nadoknada će se održati 28.04.2012. u terminu od 09.00-14.00 časova. Svi ostali termini će se održati po rasporedu.

Četvrta godina

Obavještavaju se studenti četvrte godine, smjer Ekonomija preduzeća da se nastava iz nastavnog predmeta Agrar i agrarni biznis neće održati 05.04.2012.godine, a nadoknada je 11.04.2012. godine u terminu od 08.15-11.00 časova u sali 61 (IV sprat).

Obavještavaju se studenti četvrte godine, smjer Ekonomija javnog sektora da se nastava iz nastavnog predmeta Ekonomija javnih preduzeća održati 10.04.2012. u terminu od 09.15-12.00 časova i 11.04.2012. 09.15-12.00 časova, a neće održati 18.04.2012. Svi ostali terminu će se održati po rasporedu.

Dodatni termini za nastavu iz predmeta Ruski poslovni jezik su:

  • 12.04.2012. u terminu od 15.00-16.15 časova,
  • 11.05.2012. u terminu od 09.15-16.15 časova,
  • 12.05.2012. u terminu od 08.15-13.15 časova.

Svi ostali termini će se održati po rasporedu.

Studentska služba