Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Raspored predavanja – 4.godina

Raspored predavanja za period od 12.10. – 16.10. 2009.
(akademska 2009/2010. – Zimski semestar – Četvrta godina)


Smjer Finansijsko – bankarski
(SALA IV)

12.10.2009 Ponedeljak

 • 11,15-13,00 Engleski jezik (predavanja)

13.10.2009. Utorak

 • 08,15-11,00 Investicioni menadžment(predavanja)
 • 11,15-13,00 Organizacija preduzeća (predavanja)

14.10.2009. Srijeda
/

15.10.2009. Četvrtak

 • 10,15 – 12,00 Engleski jezik (predavanja)

 

16.10.2009. Petak

 • 08,15-12,00 Upravljačko računovodstvo (predavanja)

 

Smjer Ekonomija javnog sektora
(SALA IV)

12.10.2009 Ponedeljak

 • 11,15-13,00 Engleski jezik (predavanja)
 • 15,00-17,00 Menadžment u zdravstvu (predavanje) -izborni-

13.10.2009. Utorak
/

14.10.2009. Srijeda

 • 09,15-11,00 Ekonometrija (predavanja)
 • 11,15-14,00 Marketing javnog sektora (predavanja)

15.10.2009. Četvrtak

 • 10,15-12,00 Engleski jezik(predavanja)
 • 12,15-14,00 Ekonometrija (vježbe)

16.10.2009. Petak
/

Studentska služba