Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  НИЦЕФ   /  Позиви за писање пројеката у 2019. години

Позиви за писање пројеката у 2019. години

Ажирирано: 22 септембра, 2021 у 13:19 часова

 • Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво објавило је јуче, 8. октобра, конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2019. години.

Министарство ће суфинансирати укупно 60 научноистраживачких пројеката из области основних, примијењених и развојних истраживања. Приједлоге пројеката могу кандидовати научноистраживачке организације, односно високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри.

За суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2019. години биће издвојено  1.200.000,00 КМ. Министарство ће издвојити до 20.000,00 КМ за приједлоге пројеката из друштвених и хуманистичких наука, односно до 30.000,00 КМ на име суфинансирања приједлога пројеката из инжењерства и технологије, природних, медицинских, полјопривредних и интердисциплинарних наука.

Рок за подношење пријава на конкурс је 08.11.2019. године.

Више информација можете пронаћи ovdje.


 

НАПОМЕНА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА КОНКУРС: Посљедњи Јоурнал Цитатион Репорт (ЈЦР) можете пронаћи овђе. Претраживањем кључних ријечи лако се може утврдити да ли се часописи налазе на ЈЦР-у.

 

 • Отворен Ерасмус+ позив за пројектне пријаве за 2019. годину

Ерасмус+ позив

Обавјештавамо вас да је отворен Ерасмус+ позив за пројектне пријаве за 2019. годину. Позив је доступан на свим службеним језицима земаља чланица Европске уније. Позив је отворен за све јавне и приватне институције која ђелују у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта. Групе младих које су активне у раду с младима, али не неопходно у оквиру организација младих, могу се пријавити за финансирање за мобилност у сврху учења младих особа и особа које раде с младима те за стратешка партнерства у подручју младих.

Буџет

Укупни буџет додијељен овом позиву за подношење приједлога износи 2.733.400.000 ЕУР.

Кључна активност 1.

Мобилност појединаца у подручју младих | 5. фебруара 2019. године

Мобилност појединаца у подручју високог образовања | 5. фебруара 2019. године

Мобилност појединаца у струковном образовању и оспособљавању, школском образовању и образовању одраслих | 5. фебруара 2019. године

Мобилност појединаца у подручју младих | 30. априла 2019. године

Мобилност појединаца у подручју младих | 1. октобра 2019. године

Заједнички мастер студији Ерасмус Мундус | 14. фебруара 2019. године

Заједнички мастер студији Ерасмус Мундус – Заједнички позив ЕУ-а и Јапана | 1. априла 2019. Године

Кључна активност 2.

Стратешка партнерства у подручју младих |  5. фебруара 2019. године

Стратешка партнерства у подручју образовања и оспособљавања |  21. марта 2019. године

Стратешка партнерства у подручју младих | 30. априла 2019. године

Стратешка партнерства у подручју младих | 1. октобра 2019. године

Европски универзитети | 28. фебруара 2019. године

Удружења знања | 28. фебруара 2019. године

Удружења секторских вјештина | 28. фебруара 2019. године

Јачање капацитета у подручју високог образовања | 7. фебруара 2019. године

Јачање капацитета у подручју младих | 24. јануара 2019. Године

Кључна активност 3.

Пројекти у оквиру Дијалога с младима

 1. фебруара 2019. године
 2. априла 2019. године
 3. октобра 2019. Године

Активности Jean Monnet

Катедре, модули, центри изврсности, подршка удружењима, мреже, пројекти | 22. фебруара 2019. године

Спортске активности

Стратешка партнерства | 4. априла 2019. године

Мала стратешка партнерства | 4. априла 2019. године

Непрофитна европска спортска догађања | 4. априла 2019. Године

Програмски водич

Детаљни услови овог позива на подношење приједлога, укључујући приоритете, могу се пронаћи у Водичу програма Ерасмус+ на сљедећој интернетској адреси: хттп://ец.еуропа.еу/программес/ерасмус-плус/ресоурцес/программе-гуиде_хр   (у случају неслагања у тексту, приоритет се даје енглеској верзији водича). Водич програма Ерасмус+ саставни је дио овог позива на подношење приједлога, а услови учешћа и финансирања наведени у Водичу у потпуности се примјењују на овај позив.

Детаљи о овом позиву дати су на:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Новитети у овом позиву:

Србија: од овог позива, Србија прелази у групу Програмских земаља,

Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске (УК): с обзиром на Бреџит (излазак УК из Европске уније) који је предвиђен да се деси у мају 2019. године потребно је водити рачуна око избора партнера из ове земље. Ако УК изађе из Европске уније током периода дођеле бесповратних средстава, а да не закључи споразум са Европском унијом, УК партнер ће престати примати средства из ЕУ (иако и даље могу остати у конзорцију) или се мора обавезати да напусте пројекат на основу одговарајућих одредби Уговора о гранту о престанку учешћа у пројекту.

 • Jавни конкурс за дођелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020“

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни конкурс за дођелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020“ за 2018. годину.

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020“ за 2018. годину у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства за 2018. годину.

Најмањи износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 30.000,00 КМ.

Право на подношење пројеката на основу објавлјеног конкурса за дођелу средстава имају:

 1. а) регистроване научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови),
 2. б) непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су уклјучена у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима ХОРИЗОНТ 2020, ЦОСТ и ЕУРЕКА.

Уколико је подносилац пројекта у периоду до 2018. године добио средства од Министарства, а није извршио своје обавезе на основу заклјученог уговора са Министарством, његов захтјев за дођелу средстава на основу конкурса за 2018. годину неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до 17.09.2018. године.

Деталјније информације о овом конкурсу доступне су на OVDJE.

 • Конкурс за суфинансирање боравка и путовања истраживача

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је Конкурс за суфинансирање боравка и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије за период 2019-2020. година.

Период реализације пројеката је до двије године, од јануара 2019. године до децембра 2020. године.

Пријава се може поднијети за укупан износ од 10.000 еура по пројекту (5.000 еура по пројекту годишње). Средства ће се обрачунавати на слједећи начин:

 • Путни трошкови (економска класа) ће бити исплаћени истраживачима (босанскохерцеговачким и аустријским истраживачима) на бази поднесених рачуна.
 • Трошкови смјештаја за босанскохерцеговачке истраживаче који путују у Аустрију:

100 еура – по дану до 14 дана или 1500 евра – по мјесецу за дугорочне посјете између 15 дана и максимално до три мјесеца.

 • Трошкове смјештаја за аустријске истраживаче који путују у Босну и Херцеговину: Тамо гђе је могуће смјештај ће обезбиједити босанскохерцеговачка страна и дневнице у износу до 20 еура – по дану до 14 дана или 300 евра – по мјесецу за дугорочне посјете.

Уколико босанскохерцеговачка страна није у могућности да обезбиједи смјештај слједећи износи ће бити финансирани: 60 еура- по дану до 14 дана или 1000 еура по мјесецу за дугорочне посјете између 15 дана до максимално 3 мјесеца.

Потрошни материјал: 400 евра паушал по пројекту у оправданим случајевима као дио одобреног максималног прорачуна.

Пријаве пројеката на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети са њеб странице Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине њњњ.мцп.гов.ба (линк конкурси), односно на њеб страницама ентитетских министарстава науке.

Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима морају да обезбиједе и писану сагласност аустријског партнера на апликационом обрасцу.

Партнери из Босне и Херцеговине пријаве на конкурс предају у ентитетска министарства за науку до 30. септембра 2018. године на адресу Федералног министарства образовања и науке, др Анте Старчевића бб, 88 0000 Мостар (за апликанте са подручја Федерације Босне и Херцеговине) или Министарства науке и технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука (за апликанте са подручја Републике Српске) с назнаком „Пријава за суфинансирање боравка и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије за 2019-2020″.

Више информација доступно је у тексту конкурса у документу у прилогу или на њеб страници Министарства цивилних послова БиХ: http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9508&langTag=bs-BA

Прилог : Konkurs