Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Павле Лазаревић

Zvanje: Asistent
Uža naučna oblast: Рачунарске науке
Katedra:
Kabinet:
Telefon: +387 57 226 651
E-pošta: pavle.lazarevic7@gmail.com
Funkcija:
Konsultacije: Ponedjeljak: 9.00-11.00
Utorak: 9.00-11.00
Srijeda: 9.00-11.00
Četvrtak: 9.00-11.00
Petak: 9.00-11.00
Biografija:  Павле Лазаревић
 Избори у звања:  Извјештај за избор у звање асистента