Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Ovjera semestra – Treća godina

Obavještavaju se studenti treće godine da će ovjera semestra biti sutra 24.12.2009. u 11,00 časova u sali treće godine (sala 45.). Za ovjeru semestra potreban indeks sa potpisima iz petog semestra.

Studenti ostalih godina studija će biti naknadno obavješteni o termminu ovjere za njihovu godinu studija.

Studentska služba