Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Ovjera semestra – Druga godina

Obavještavaju se studenti druge godine da će ovjera semestra biti sutra 25.12.2009. u 11,00 časova u sali druge godine (sala 37.). Za ovjeru semestra potreban indeks sa potpisima iz trećeg semestra.

Studenti ostalih godina studija će biti naknadno obavješteni o termminu ovjere za njihovu godinu studija.

Studentska služba