Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Organizacija ljetne škole na Jahorini u sklopu “Resita Network“

Organizacija ljetne škole na Jahorini u sklopu “Resita Network“

U sklopu ’’Resita Network’’ akademske mreže za preduzetništvo i inovacije uiverziteta Jugoistočne Evrope Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće organizator ljetne škole na temu „Business Communication“. Na ljetnjoj školi koja će se održati na Jahorini u periodu 24-29.08.2014. godine učestvovaće studenti drugog ciklusa / master studija iz Srbije, BJR Makedonije, Bugarske, Albanije, Rumunije, Slovenije, Njemačke, kao i studeniti iz Bosne i Hercegovine.

Ekonomski fakultet Pale kao organizatora ljetne škole predstavljaju tri najbolja studenta master studija. Tokom pet dana trajanja studentima će predavanja držati renomirani profesori iz Njemačke, kao i jedan profesor sa našeg fakulteta. a putem timskog rada učestvovaće u radionicama i prezentovati svoja istraživanja. Na ljetnoj školi „Business Communication“ učestvovaće dvadeset studenata iz gore navedenih zemalja. Takođe, polaznici će imati priliku i da posjete znamenita kulturno istorijska mjesta našeg kraja.

Ekonomski fakultet Pale

U sklopu ’’Resita Network’’ akademske mreže za preduzetništvo i inovacije uiverziteta Jugoistočne Evrope Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće organizator ljetne škole na temu Business Communication“. Na ljetnjoj školi koja će se održati na Jahorini u periodu 24-29.08.2014. godine učestvovaće studenti drugog ciklusa / master studija iz Srbije, BJR Makedonije, Bugarske, Albanije, Rumunije, Slovenije, Njemačke, kao i studeniti iz Bosne i Hercegovine. Ekonomski fakultet Pale kao organizatora ljetne škole predstavljaju tri najbolja studenta master studija. Tokom pet dana trajanja studentima će predavanja držati renomirani profesori iz Njemačke, kao i jedan profesor sa našeg fakulteta. a putem timskog rada učestvovaće u radionicama i prezentovati svoja istraživanja. Na ljetnoj školi Business Communicationučestvovaće dvadeset studenata iz gore navedenih zemalja. Takođe, polaznici će imati priliku i da posjete znamenita kulturno istorijska mjesta našeg kraja.