Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Gospođa Radmila Čičković, magistar ekonomskih nauka iz Trebinja, javno će braniti ddoktorsku disertaciju pod naslovom “ADEKVATNOST BANKARSKOG KAPITALA I METODI PROCJENE IZLOŽENOSTI RIZIKU BANAKA U BiH“, u petak, 26.06.2009. godine u 16,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Pale.