Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještavamo javnost da je Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Zorice Golić pod nazivom „Sinergija realnih i portfolio investicija i ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine” stavljen na uvid javnosti dana 23.07.2014. godine, a sve u skladu sa Zakonom o univerzitetu (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), te članom 78. Statuta Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

Disertacija se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta u Palama, a uvid u istu može se izvršiti svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova. Datum odbrane doktorske disertacije biće naknadno utvrđen, a javnost će biti blagovremeno obavještena.

Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji (pdf)

Ekonomski fakultet Pale