Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Obavještenje o pravilima studiranja

Obavještavaju se studenti prvog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Pale da je prisustvo na svim vidovima nastave (predavanja i vježbe) obavezno. Naime prema članu 15. Pravila studiranja na prvom ciklusu studija u toku semestra student može odsustvovati najviše 20% od ukupnog fonda sati za svaki oblik nastave po jednom semestru. Student koji izostane sa nastave  više od 20% od ukupnog fonda sati u toku jednog semestra neće dobiti potpis, što znači da time gubi pravo da pristupi završnoj provjeri znanja, kao i pravo da ovjeri semestar.

Prodekan za nastavu
Doc. dr Marko Đogo