Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  НИЦЕФ   /  Мисија и визија

Мисија и визија

Ажирирано: 22 септембра, 2021 у 13:22 часова

Мисија

Мисија НИЦЕФ-а је континуирано задоволјавње потреба корисника у предузећима, организацијама и институцијама, у погледу нових знања, техника и вјештина, како би на прави начин рјешавали проблеме и изазове са којима се сусрећу у свом пословању. У томе ћемо успјети тако што ћемо се развијати заједно са нашим клијентима, поштујући принципе партнерских односа и сарадње.

Визија

Визија НИЦЕФ-а је да постанемо лидер на полју консалтинга и пословне едукације на територији Републике Српске, са тенденцијом ширења и на околна тржишта.


БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА И ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАРИ

НИЦЕФ ће у свом даљем ђеловању посебну пажњу посвећивати развоју научно истраживачке и стручне ђелатности. Навешћемо неке значајније правце ђеловања НИЦЕФ-а:

  • истраживање актуелних теоријских и практичних привредних проблема;
  • израда научно истраживачких студија, експертиза, елабората,
  • пружање истраживачко-развојних услуга,
  • обављање рецензија и ревизија пројеката,
  • организовање и одржавање симпозија, савјетовања, семинара, конгреса и других научних скупова,
  • обезбјеђивање значајнијег напретка на пољу међународне сарадње (ТЕМПУС и ФП7),
  • унапређење научно истраживачког подмладака.