Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Menadžement – Ispit

Ispit iz predmeta Menadžment (za stare studente, koji nisu upisani na studij akademske 2010/11) održaće se 04.07.2011. u 13.00. časova.

Za studente upisane na studij akademske 2010/11 ispit iz predmeta Menadžment održaće se 05.07.2011. i 06.07.2011. prema sljedećem rasporedu:

  • za studente do rednog broja 67 ispit će se održai 05.07. u 09.00 časova
  • za studente od rednog broja 68 ispit će se održai 06.07. u 09.00 časova

Spisak studenata za polaganje ispita iz predmeta Menadžment objaviće Studentska sllužba (na oglasnoj tabli u holu fakulteta).

Studentska služba