Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  О факултету   /  Алумни   /  Магистри економских наука

Магистри економских наука

Ажирирано: 21 фебруара, 2022 у 19:14 часова

Магистри економских наука од обнове рада Економског факултета 1993. године на локацији у Палама.

Име и презиме кандидата / Датум одбране / Ментор (коментор) / Тема

 1. Мр Бранко Тешановић / 27.05.1996. године / Проф. др Манојло Бабић / „Пројектовање оптималног модела организације производње хљеба у великим гарнизонима“
 2. Мр Милена Вуковић / 05.01.1998. године / Проф. др Бранко Ђерић / „Мјесто теорије економске политике у савременој макроекономији“
 3. Мр Драган Михић / 27.11.1999. године / Проф. др Бранко Ђерић / „Преструктурирање привреде и процјена вриједности предузећа“
 4. Мр Ранко Шакота / 04.03.2000. године / Проф. др Јован Родић / „Значај ревизије рачуноводствених извјештаја и интернационализација ревизорске регулативе“
 5. Мр Милорад Ивановић / 12.06.2000. године / Проф. др Бранислав Машић / „Планирање као компонента стратегијског управљања предузећем“
 6. Мр Ранко Шаран / 21.12.2000. године / Проф. др Ново Плакаловић / „Услови и ограничења развоја финансијског тржишта код нас“
 7. Мр Младенка Бендераћ / 26.12.2000. године / Проф. др Бранко Ђерић / „Могућности и лимити развоја Херцеговине“
 8. Мр Слободан Лукић / 27.04.2001. године / Проф. др Радојица Јојић / „Финансијски аспекти јавних предузећа – на примјеру Телеком Српске“
 9. Мр Мирче Спасић / 05.07.2001. године / Проф. др Раде Канцир / „Систем планирања у функцији управљања развојем пословних система“
 10. Мр Видосав Пантић / 19.12.2001. године / Проф. др Радован Ковачевић / „Девизни курсеви земаља у транзицији, искуства и политика“
 11. Mr Radmila Čičković / 13.04.2002. godine / Prof. dr Novo Plakalović / „Osnovne pouke i iskustva bankarskih reformi u zemljama u tranziciji“
 12. Мр Небојша Матић / 13.04.2002. године / Проф. др Бранко Ђерић / „Развој фармацеутске индустрије и његов утицај на финансијску стабилизацију привреде Републике Српске и Босне и Херцеговине“
 13. Мр Нешо Боровчанин / 19.07.2002. године / Проф. др Јован Родић / „Управљање изворима финансирања предузећа и портфељом хартија од вриједности“
 14. Мр Зоран Мастило / 18.12.2003. године / Проф.др Васо Драговић / „Правци реформе система здраственог осигурања у Републици Српској“
 15. Мр Тихомир Спремо / 20.12.2003. године / Проф.др Јован Тодоровић / „Предузетни и макроекономски изазови транзиције привреде у Републици Српској“
 16. Мр Небојша Настић / 25.12.2003. године / Проф.др Предраг Јовановић Гавриловић / „Валутни одбор: претпоставке капацитет и искуства земаља у транзицији“
 17. Мр Горан Цицовић / 08.05.2004. године / Проф.др Миле Јовић / „Изграђивање канала дистрибуције на међународном тржишту“
 18. Мр Владан Настић / 21.06.2004. године / Проф.др Радован Ковачевић / „Институције за финансирање извозних послова – свјетска искуства“
 19. Мр Душко Пејовић / 18.09.2004. године / Проф.др Мирко Андрић / „Улога интерне контроле и интерне ревизије у процесу менаџмент одлучивања“
 20. Мр Миленко Крунић / 27.10.2004. године / Проф.др Ново Плакаловић / „Предуслови и лимити за успјешан банкарски менаџмент у нашим условима“
 21. Мр Мирослава Грујић / 18.12.2004. године / Проф.др Алекса Милојевић / „Ефекти пореза на додату вриједност“
 22. Мр Госпа Радовановић / 18.02.2005. године / Проф.др Радомир Божић / „Утицај трошкова заштите животне средине на квалитет економије предузећа са освртом на Термоелектрану Угљевик“
 23. Мр Недељко Танасковић / 28.02.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Пословна политика банака у функцији развоја Републике Српске“
 24. Мр Веселиновић Свето / 21.06.2005. године / Проф.др Радојица Јојић / „Лидерство као детерминанта успјешног менаџмента“
 25. Мр Љубо Грковић / 24.06.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Средства масовног информисања, превасходно телевизија, као инспиратори економске политике у тржишним условима“
 26. Мр Ђорђе Мачар / 05.07.2005. године / Проф.др Милован Станишић / „Организација рачуноводствене функције у циљу минимизирање ризика ревизије“
 27. Мр Драган Кулина / 28.10.2005. године / Проф.др Мирко Андрић / „Ревизија јавног сектора“
 28. Мр Саша Митрић / 05.12.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Анализа и креирање пословно орјентисаног локалног окружења“
 29. Мр Свјетлана Лучић / 06.12.2005. године / Проф.др Јован Родић / „Управљање ризицима банкарских пласмана“
 30. Мр Ранко Батинић / 21.02.2006. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Привредни потенцијал и развојне могућности Источне Херцеговине“
 31. Мр Немања Тодоровић / 18.03.2006. године / Проф.др Радомир Божић / „Специфичности и задаци интерне ревизије са посебним освртом на шумарство РС“
 32. Мр Његош Павловић / 20 03.2006. године / Проф.др Миливоје Крчмар / „Проблеми у функционисању пензијског осигурања – са освртом на Републику Српску“
 33. Мр Синиша Обрадовић / 15.04.2006. године / Проф.др Миле Јовић / „Интернет маркетинг и савремено пословање“
 34. Мр Биљана Шегрт / 13.06.2006. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Економски развој локалних заједница и специфичности политике ослонца на локалне снаге“
 35. Мр Лазаревић Момир / 18.12.2006. године / Проф.др Бранко Ракита / „Међународни менаџмент и маркетинг у функцији развојних потенцијала АД Боксит Милићи и његовог окружења“
 36. Мр Јован Спаић / 23.12.2006. године / Проф.др Раде Канцир / „Савремени маркетинг концепт у пословању комерцијалних банака“
 37. Мр Мирослав Мијатовић / 24.01.2007. године / Проф.др Бранко Ђерић / „Методи финансирања привредног раста“
 38. Мр Алмир Алихоџић / 26.01.2007. године / Проф.др Радован Ковачевић / „Југоисточна Европа и перспективе развоја тржишта капитала у БиХ“
 39. Мр Драгица Гавриловић / 28.03.2007. године / Проф.др Радомир Божић / „Постулати,концепти и стандарди ревизије финасиких извјештаја“
 40. Мр Славко Видаковић / 11.07.2007.године / Проф.др Радојица Јојић / “Управљање кризом малих и средњих предузећа са посебним освртом на Семберију“
 41. Мр Слободан Суботић / 07.06.2007. године / Проф.др Ново Плакаловић / “Кредитни ризици и могућности методологије за њихово мјерење и праћење“
 42. Мр Славиша Обрадовић / 12.07.2007. године / Проф.др Ново Плакаловић / “Стратегија и политика формирања банкарског капитала у РС и БИХ“
 43. ‘Мр Славко Лошић / 06.09.2007. године / Проф.др Радомир Божић / “Стална средства у ревизији финасијских извјештаја“
 44. Мр Един Рамић / 12.12.2007. године / Проф.др Недељко Тица / “Промоција ефикасног и еколошки одрживог аграра у оквиру концепта интегралног руралног развоја“
 45. Мр Мирко Савић / 01.02.2008. године / Проф.др Милован Станишић / “Финансијско извјештавање и ревизија пословања банака у Републици Српској“
 46. Мр Александра Милановић / 06.03.2007. године / Проф.др Радомир Божић / “Контрола и осигурање квалитета ревизије“
 47. Мр Славица Бодирога / 15.05.2008. године / Проф.др Бранко Ђерић / “Информационе технологије, Е-ланац вриједности и регулативна улоге државе“
 48. Мр Срђан Лалић / 22.05.2008. године / Проф.др Недељко Тица / “Проблеми рачуноводства мултинационалних компанија“
 49. Мр Рајко Лазић / 28.05.2008. године / Проф.др Радојица Јојић / “Рансформација локалне заједнице у креативну предузетничку заједницу“
 50. Мр Љубиша Ћосић / 30.05.2008. године / Проф.др Перица Мацура / “Димензије маркетиншке организације у сектору микро,малих и средњих предузећа“
 51. Мр Цицовић Богданка / 26.09.2008. / Проф.др БранкоЂерић / “Искуства реструктурације  депресивних сеоских средина у свијету и њихова примјена у општини Пале“
 52. Мр Граховац Мирјана / 15.10.2008. / Проф.др Бранко Ђерић / “Тржиште рада у функцији ефективне запослености радне снаге у Семберији“
 53. Мр Тепавчевић Јелица / 22.11.2008. / Проф.др Радован Ковачевић / “Конкурентност као мфактор положаја предузећа на свјетском тржишту“
 54. Мр Радовановић Слободанка / 04.12.2008. / Проф.др Ново Плакаловић / “Услови и могућности развоја небанкарских финансијских институција у нашим условима“
 55. Мр Ћосовић Весна / 19.06.2009 / Проф.др Милован Станишић / “Финансијско извјештавање у циљу повећања екониомске ефикасности јавних предузећа у РС“
 56. Мр Босиочић Наташа / 07.07.2009. / Проф.др Предраг Јовановић Гавриловић / “Значај страних директних инвстиција у привредном развоју РС и БИХ“
 57. Мр Ђого Марко / 17.07.2009. / Проф.др Ново Плакаловић / “Утицај финансијске либерализације на привреде земаља у транзицији са освртом на БИХ“
 58. Мр Ашоња Славица / 25.09.2009. / Проф.др Радомир Божић / “Примјена ревизорских поступака и процедура у пореској инспекцији и контроли пореза на добит“
 59. Мр Ристић Милић / 09.10.2009. / Проф.др Божидар Раичевић / “Безбједносна интегрисаност земље у глобалне токове као фактор привлачности за стране инвестиције“
 60. Мр Кокотовић Наташа / 10.10.2009. / Проф.др Божидар Раичевић / “Фискално оптерећење БиХ у поређењу са земљама ЕУ“
 61. Мр Голић Зорица / 21.11.2009. / Проф.др Бранко Ђерић / “Улога инвестиционих фондова у изградњи финансијског тржишта, реструктуирању привреде и економском развоју БиХ“
 62. Мр Терзић Светлана / 23.11.2009. / Проф.др Стеван Васиљев / “Робна марка као фактор успјешности пословања предузећа“
 63. Мр Табаковић Биљана / 12.12.2009. / Проф.др Радован Ковачевић / “Улога европских финансијских институција и употреба приступних фондова у процесу придруживања Босне И Херцеговине Европској унији“
 64. Мр Фулурија  Младен / 28.12.2009./ Проф.др.Стиепо Андријић / “Економетријски модели процјене ризика финансијског тржишта“
 65. Мр Панић Катарина / 15.02.2010. / Проф.др Бранко Ракита / “Маркетинг мултинационалних услужних компанија при уласку на нова тржишта“
 66. Мр Копривица Ненад / 22.06.2010. / Проф. др Бранко Ђерић / “Искуства и критичне тачке управљања локалним развојем у Републици Српској“
 67. Мр Ћеремиџић Млађен / 25.09.2010 / Проф. др Бранко Ђерић / “Туристички кластер и развој општине Пале“
 68. Мр Лазић Ђорђе / 23.12.2010./ Проф.др Бранко Ракита / “Онлајн маркетинг у банкарском пословању“
 69. Мр Пустахија Радмила / 04.02.2011./ Проф. др Миливој Крчмар /“ Могући правци даље реформе пензијског осигурања у Босни и Херцеговини“
 70. Мр Богичевић Весна / 30.05.2011./Проф. др Радомир Божић / “Ревизија пословања у приватном и јавном сектору“
 71. Мр Кењић Дијана / 01.06.2011./Проф. др Ново Плакаловић / “Управљање кредитним ризиком у банкарству у контексту регулативе Базела II“
 72. Мр Тадић Драгана / 06.07.2011. / Проф. др Ново Плакаловић / “Политика каматних стопа у заштити од ризика у банкарству Босне и Херцеговине“
 73. Мр Божић Верица / 08.07.2011. /Проф. др Радован Ковачевић / “Однос Босне и Херцеговине са кључним међународним финансијским институцијама у савременим условима глобализације“
 74. Мр Поповић Борка / 14.07.2011./ Проф. др Радомир Божић / “Специфичности и отворена питања рачуноводственог обухватања и извјештавања о сталним нематеријалним средствима“
 75. Мр Предраг Млинаревић / 12.04.2012./ Проф. др Бранко Ђерић / “компаративна анализа привредног раста, отпорност на рецесију и проблеми структурних промјена земаља у транзицији“
 76. Мр Милојка Голијанин / 27. априла 2012./ Проф. др Бранко Ђерић/ “Асиметричан развој општина Републике Српске и економски развој општине Трново“
 77. Мр Весна Пророк / 28.05.2012./ Проф.др Миливој Крчмар / „Утицај каматног ризика на избор ефикасне портфолио стратегије“
 78. Мр Слађана Радовић / 23.06.2012./ Проф.др Стиепо Андријић/ „Економетријско моделирање личне потрошње“
 79. Мр Звјездана Гавриловић / 28.06.2012./ Проф.др Мирјана Глигоријевић /„Односи с медијима – кључни фактор унапређења кредибилитета и угледа компанија“
 80. Мр Милован Стојић / 27.06.2012./ Проф.др Ново Палкаловић  / „Природа односа клијент – банка у условима неразвијеног финансијског тржишта“
 81. Мр Јелена Радовић / 18.07.2012./ Проф.др Бранко Ђерић/ „Финансијски развој и развој реалног сектора у БИХ – међузависност, проблеми и перспективе“
 82. Мр Ведрана Хршум / 03.09.2012. / Прод.др Рајко Радовић / „Утицај интерних контролних функција на поузданост финансијских извјештаја у локалној самоуправи“
 83. Мр Немања Шаренац / 28.12.2012./ Проф. др Бранко Ђерић / “Дигитални јаз и електронска спремност Босне и Херцеговине у свјетлу конкурентности привреде и процеса европских интеграција“
 84. Мр Татјана Шиљеговић / 28.12.2012/ Проф.др Александар Стојановић/ „Буџетски ефекти примјене Споразума о стабилизацији и придруживању“
 85. Мр Горан Балотић / 31.01.2013./ Проф.др Александар Калмар / „Мјесто савремене микроекономије у пракси пословања предузећа у Босни и Херцеговини“
 86. Мр Тања Кешељ / 01.02.2013./ Проф.др Радомир Божић /  „Изазови и перспективе пензионог осигурања земаља у транзицији“
 87. Мр Синиша Савић / 07.02.2013./ Проф. др Александар Стојановић /„Пореска хармонизација у Европској унији“
 88. Мр Далибор Сефер /01.03.2013./ Проф.др Недељко Тица / “Јавна интерна финансијска контрола у институцијама Босне и Херцеговине“
 89. Мр Јована Рашевић /25.03.2013. / Проф. др Ново Плакаловић / “Концепт управљања активом и пасивом у банкарству“
 90. Мр Мирко Васић / 15.04.2013 / Проф.др Радомир Божић /  “Детерминисаност процеса ревизије процјењеним нивоом контролног ризика“
 91. Мр Саша Стевановић / 17.04.2013./ Проф. др Ново Плакаловић /„Развијеност система упревљања ризицима портфеља домаћих институциналних инвеститора“
 92. Мр Синиша Ђерић / 22.04.2013./ Проф. др Ново Плакаловић / „Супервизија банака са освртом на интерну ревизију“
 93. Мр Дарија Самарџија / 09.07.2013. / Проф. др Бранко Ђерић / “Регионални аспекти кризе и могућности привредног раста“
 94. Мр Адријана Рац / 11.07.2013. / Проф. др Александар Стојановић / “Фондови и програми претприступне помоћи са акцентом на Босни и Херцеговини“
 95. Мр Андријана Мркаић Атељевић / 24.07.2013. / Проф. др Бранко Ракита / “Брендирање и друштвено одговорно пословање као начин ревитализације туристичке дестинације“
 96. Мр Сања Продановић / 30.09.2013. / Проф. др Дарко Петковић / “Иновациони потенцијал у Босни и Хрцеговини – стање и перспективе“
 97. Мр Тијана Унковић / 19.11.2013. / Проф. др Љубиша Владушић / „Могућности директног финансирања јавног предузећа у условима недовољно развијеног финанисјског тржишта”
 98. Мр Јелица Грујић / 13.12.2013. / Проф. др Перица Мацура / „Улога промоције страних директних инвестиција у развоју привредне структуре Босне и Херцеговине и Републике Српске”
 99. Мр Јелена Мићић / 05.03.2014. / Проф. др Бранко Ђерић /  „Конкурентност привреде Босне и Херцеговине”
 100. Мр Тијана Шоја / 12.06.2014. / Проф. др Ново Плакаловић / „Управљање девизним резервама централних банака”
 101. Мр Маја Томић / 01.07.2014. / Проф. др Александар Стојановић / „Фискална политика Босне и Херцеговине у условима високих буџетских дефицита”
 102. Мр Никола Кокотовић / 29.09.2014. / Проф. др Ново Плакаловић / „Механизми преношења кризе и ефекти на економију Босне и Херцеговине”
 103. Мр Сандра Сикима / 07.10.2014. / Проф. др Александар Стојановић / „Јачање институционалних капацитета у Босни и Херцеговини – предуслов коришћења средстава Европске уније”
 104. Мр Тања Дракул / 05.11.2014. / Проф. др Бранислав Машић / „Реструктуирање комуналног сектора БиХ према стандардима Европске уније”
 105. Мр Дејан Вилотић / 04.03.2015/ Проф. др Александар Стојановић / „Систем јавних набавки у Босни и Херцеговини, недостаци и хармонизација са правилима Европске уније“
 106. Мр Ненад Марковић / 01.04.2015./ Проф. др Дарко Петковић / „Рразвој модела стратешког планирања високошколских организација базиран на примјени Баланцед Сцорецард Модела“
 107. Мр Огњен Ерић /18.05.2015./ проф. др Александар Стојановић/ „Државна помоћ и конкуренција у ЕУ“
 108. Мр Невен Брезо / 22.09.2015./Проф. др Драган Кулина /„Улога и изазови функционисања интерне ревизије у банкама“
 109. Мр Јасмин Садиковић / 22.4.2016./ Проф. др Бранко Ђерић / „Искуства и проблеми прекограничне сарадње у троуглу БиХ, Србија и Црна Гора“
 110. Мр Весна Мијовић / 11.5.2016./ Проф. др Радомир Божић / „Савладавање пословне кризе “
 111. Мр Раде Пејовић / 28.6.2016. / Проф. др Александар Стојановић / „Анализа пореске конкурентности код пореза на добит у БиХ“
 112. Мр Љиљана Малиш / 5.7.2016./ Проф. др Александар Стојановић / „Утицај опорезивања рада на политику запошљавања у земљама Југоисточне Европе“
 113. Мр Свјетлана Жужа / 8.7.2016. / Проф. др Спасоје Тушевљак / „Теоријско-методолошки изазови формулисања ефикасног портфолија у савременим условима“
 114. Мр Вера Мацура / 22.9.2016. / Проф. др Бранко Ђерић / „Универзитет у функцији регионалног развоја и економије знања“
 115. Мр Драгана Шкрба 23.9.2016. / Проф. др Бранко Ђерић / „Обнова индустрије и европски пут Босне и Херцеговине“
 116. Мр Радомир Мутабџија / 23.9.2016. / Проф. др Радомир Божић / „Ефикасност инвестиционих фондова на Бањалучкој берзи“
 117. Мр Славица Дабић / 29.9.2016. / Проф. др Александар Стојановић / „Јавни дуг и фискална одрживост Републике Српске“
 118. Мр Вања Горета / 30.9.2016. / Проф. др Спасоје Тушевљак / „Савремени модели финансијског реструктурирања предузећа у актуелном институционалном и привредном контексту Републике Српске и Босне и Херцеговине“
 119. Мр Ивана Веселиновић / 30.9.2016. / Проф. др Ново Плакаловић / „Питање регулације кредитних рејтинг агенција и њихов утицај на актуелну финансијску кризу“
 120. Мр Маја Шарчевић / 30.9.2016. / Проф. др Ново Плакаловић / „Банкарска регулација у Босни и Херцеговини у контексту базелских принципа“
 121. Мр Василија Берибака / 11.10.2016. / Проф. др Ново Плакаловић / „Ефекти домаћих микрокредитних организација на самозапошљавање и развој микробизниса“
 122. Мр Милена Арнаут / 11.10.2016. / Проф. др Тихомир Спремо / „Мала и средња предузећа у функцији привредног раста Републике Српске“
 123. Мр Сања Видаковић /12.10.2016. / Проф. др Радомир Божић / „Интерна ревизија као подршка добрим праксама корпоративног управљања – осврт на банке у БиХ“
 124. Мр Олгица Слијепчевић /18.11.2016./ Проф. др Александар Стојановић / ”Правичност и ефикасност у финансирању образовања”
 125. Мр Горан Спаић / 25.11.2016./ Проф. др Бранко Ђерић /”Отпорност економије Босне и Херцеговине на ризике и изазове у перспективи”
 126. Мр Недељка Елез / 27.12.2016./ Проф. др Никола Глуховић /”Маркетинг функција Универзитета у Источном Сарајеву”
 127. Мр Нада Голијанин /17.03.2017. / Проф. др Перица Мацура /”Улога маркетинга у регулисању образовног тржишта”
 128. Мр Огњен Лазаревић /25.05.2017. / Проф. др Ново Плакаловић /”Услови и могућности увођења савремених система плаћања у домаће банке”
 129. Мр Предраг Ждрале / 29.09.2017./ Проф. др Александар Стојановић /”Проблеми и перспективе финансирања социјалне сигурности у Босни и Херцеговини”
 130. Мр Бранка Копривица /29.09.2017. / Проф. др Славко Ждрале / ”Финансирање примарне здравствене заштите у Републици Српској”
 131. Мр Снежана Савић /19.10.2017. / Проф. др Ново Плакаловић/ ”Инвестиционо-развојни фонд и могућности реиндустријализације привреде”
 132. Мр Раде Чолаковић / 18. 6. 2018. / Доц. др Предраг Млинаревић /”Реструктуирање привреде са аспекта високотехнолошког извоза и инвестиција”
 133. Мр Гордан Тасић / 26. 6. 2018. / Проф. др Александар Стојановић /”Ефикасност организација пореске администрацуије у земљама у транзицији са освртом на Босну и Херцеговину”.
 134. Мр Данијела  Урта / 14.9.2018. / Проф. др Ново Плакаловић / ”Анализа финансијских извјештаја као основа за процјену финансијског положаја малих и средњих предузећа из угла банке кредитора”.
 135. Мр Владимир  Божић / 14.9.2018. / Проф. др Ново Плакаловић / ”Управљање кредитним портфолиом као детерминанта профитабилности и стабилности пословања банака у Босни и Херцеговини”.
 136. Мр Горан Петровић / 25.9.2018. / Проф. др Радомир Божић / ”Рачуноводствени и ревизијски аспект грешка и криминалних радњи у предузећу”.
 137. Мр Јелица Поробић / 25.9.2018. / Проф. др Ново Плакаловић / ”Утицај регулације и супервизије на профитабилност банака у БиХ, Србији и Хрватској”.
 138. Мр Јелена Савић / 25.9.2018.// ”Специфичности и проблеми интерних резултата у консолидованим финансијским извјештајима”.
 139. Мр Слађана Гојковић / 26.9.2018. / Проф. др Ново Плакаловић /  ”Утицај нових технологија на прање новца”.
 140. Мр Свјетлана  Вукајловић / 27.9.2018. / Доц. др Весна Пророк /  ”Квантитативни модели и методе оцјене ефикасности судова у Босни и Херцеговини ”.
 141. Мр Веселин  Савић / 28.9.2018. / Проф. др Тихомир Спремо / ”Улога малих и средњих предузећа у развоју привреде града Требиња”.
 142. Мр Алида  Јејна / 28.9.2018. / Проф. др Никола Глуховић / ”Утврђивање особености потрошње пива у Босни и Херцеговини”.
 143. Мр Јелена  Дубовина / 28.9.2018. / Проф. др Никола Глуховић /  ”Утицај фактора на имиџ и репутацију Сарајева као туристичке дестинације”.
 144. Мр Вања  Капор / 29.9.2018. / Проф. др Александар Стојановић  / ”Фискално изравнање – финансијски и економски учинци на локалне самоуправе Републике Српске”.
 145. Мр Предраг Вуковић / 29.9.2018. / Проф. др Спасоје Тушевљак / ”Лизинг као извор финансирања предузећа”.
 146. Мр Видосава Манојловић / 29.9.2018. / Проф. др Спасоје Тушевљак / ”Комбиновани показатељи успјешности пословања осигуравајућих друштава”
 147. Мр Драгослав Рудовић /26. 9. 2019./ Проф. др Радован Ковачевић (Проф. др Александар Стојановић) / „Економски односи Србије и Руске Федерације – стање и перспективе”
 148. Мр Огњен Јањић / 24.9.2020./ Проф. др Ново Плакаловић /”Перспективе и лимити развоја личног банкарства на тржишту Босне и Херцеговине”
 149. Мр Драгана Вајагић Трапара / 28.9.2020./ Проф. др Ново Плакаловић / ”Осјетљивост клијената на нивое каматних стопа“
 150. Мр Марко Видаковић / 28.9.2020. / Проф. др Ново Плакаловић / ”Макропруденцијалне политике у функцији очувања стабилности финансијских система у земљама Западног Балкана”.
 151. Мр Бојана Цицовић / 13.10.2020./ Проф. др Александар Стојановић /„Порески подстицаји у функцији развоја малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини“
 152. Мр Владимир Антић / 24.10.2020. / Проф. др Младен Ребић / ”Економска безбједност БиХ као дио система националне безбједности у условима савремене глобализације”
 153. Мр Никола Аврам / 28.10.2020. / Проф. др Младен Ребић /”Примјена модела јавно-приватног партнерства у подстицању руралног развоја као концепта јачања конкурентности општине Калиновик”

Економски факултет Пале