Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Ispitni rok po odluci Senata Univerziteta i NNV Fakulteta

Ispitni rok po odluci Senata Univerziteta i NNV Fakulteta

Ispitni rok – po odluci Senata Univerziteta Istočno Sarajevo i odluke Naučno nastavnog vijeća fakulteta od 12.10.2009. godine

I GODINA

 • Osnovi ekonomije / 31.10.2009. u 08,00
 • Mikroekonomija / 21.10.2009. u 14,00
 • Računovdstvo / Pis.22.10.2009.u 14,00 / Usm.27.10.2009. u 15,00
 • Statistika / 26.10.2009. u 14,00
 • Menadžment / 22.10.2009. u 14,00
 • Informatika / 29.10.2009. u 14,00
 • Matematka / 28.10.2009. u 14,00

II GODINA

 • Makroekonomija / 26.10.2009. u 14,00
 • Novac, institucije i tržišta / 27.10.2009. u 14,00
 • Finansijska matematika / 28.10.2009. u 14,00
 • Marketing / 30.10.2009. u 12,00
 • Međunarodna ekonomija(III) / Naknadno će se odrediti rok
 • Porezi i poresko planiranje / 19.10.2009. u 14,00
 • Fiskalna ekonomija (i za treću god) / 19.10.2009. u 14,00
 • Menadžment ljud. resursa (III i IV) / 21.10.2009.u 14,00
 • Privredno pravo (IV) / 30.10.2009. u 14,00

III GODINA

 • Ekonomski razvoj / 31.10.2009.u 08,00
 • Analiza poslovanja (Analiza i revizija poslovanja) / 27.10.2009. u 15,00
 • Kvantitativni ekonomski modeli / 28.10.2009.u 14,00
 • Bankarski menadžment (Ban.i osig.) / 27.10.2009. u 14,00
 • Upravljanje projektima / 21.10.2009. u 14,00
 • Poslovne finasije / 23.10.2009.u 13,00
 • Politika EU / 19.10.2009. u 14,00
 • Strani jezici(ruski i engleski) / 29.10.2009.u 14,00

IV GODINA

 • Evropske integracije / Naknadno će se odrediti rok
 • Razvoj lokalnih zajednica / 31.10.2009.u 12,00
 • Finansijske institucije i tržišta / 27.10.2009. u 14,00
 • Proizvodni menadžment / 22.10.2009. u 14,00
 • Bankarsko poslovanje 27.10.2009. u 14,00
 • Međunarodne finansije / Naknadno će se odrediti rok
 • Organizacija preduzeća / 27.10.2009. u 14,00
 • Upravljanje marketingom / 21.10.2009. u 14,00
 • Tehnika komercijalnog poslovanja / 31.10.2009.u 09,00
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje / Naknadno će se odrediti rok
 • Istraživanje tržišta / 26.10.2009. u 10,00
 • Nacionalna ekonomija / 19.10.2009. u 14,00
 • Međunarodni marketing / 21.10.2009. u 14,00
 • Poljoprivreda i agrarni biznis / 26.10.2009. u 14,00
 • Elektronsko poslovanje / 29.10.2009. u 14,00
 • Investicioni menadžment / 27.10.2009. u 14,00
 • Menadžment u zdravstvu / 26.10.2009. u 14,30
 • Ekonomska statistika / 26.10.2009. u 14,00

 

Prijava ispita je 15. i 16.oktobara 2009.godine u terminu od 09,00 do 12,00 časova

Prijavljivanje ispita van termina će se plaćati 20,00KM.

Prijave za ispit ubacivati u kutiju!

 

DEKAN
Prof.dr Novo Plakalović