Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Ekonomija javnih preduzeća – Predavanja

Predavanja iz predmeta Ekonomija javnih preduzeća održaće se prema planiranom rasporedu (11.12.2014. godine sa početkom u 09.30h).

Planirana posjeta javnom preduzeću OC Jahorina će biti odgođena a detaljnije informacije će biti blagovremeno objavljene.

prof. dr ljubiša Vladušić