Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  О факултету   /  Алумни   /  Доктори економских наука

Доктори економских наука

Ажирирано: 21 фебруара, 2022 у 19:08 часова

Од обнове рада факултета 1993. године на локацији у Палама.

Име и презиме кандидата / Датум одбране / Ментор или коментор / Тема

 1. Др Љубомир Трифуновић /29.12.1998.год./ проф. др Стеван Васиљев / „Тржиште поморских лука јадранског базена“
 2. Др Марко Шарчевић / 3.9.1999.год. / проф. др Божидар Ставрић / „Модел мјерења и анализе продуктивности у савременом предузећу“
 3. Др Никола Шпирић / 5.11.1999.год. / проф. др Манојло Бабић / „Инвестициона политика као компонента стратешког менаџмента предузећа“
 4. Др Миладин Јовичић / 15.4.2003.год. / проф. др Манојло Бабић / „Мјерење успјешности менаџера као фактор ефикасности предузећа у периоду транзиције“
 5. Др Драган Ђурановић / 29.6.2004.год. / проф. др Манојло Бабић / „профеионализација менаџерске функције као основ унапређења ефикасности у рударству Републике Српске“
 6. Др Радован Спремо / 28.3.2006.год. / проф. др Божидар Ставрић / „Економски положај и проблеми развоја инфраструктурних система у Републици Српској“
 7. Др Тихомир Спремо / 21.3.2008.год. / проф. др Јован Тодоровић / „Интеракција предузећа и окружења у функцији проплулзивног тржишног привређивања“
 8. Др Мира Пешић / 5.11.2008.год./ проф. др Васо Драговић / “Квантитативни модели управљања ризицима у осигурању живота“
 9. Др Љубиша Владушић / 15.6.2009.год. / проф. др Ново Плакаловић /  “Приватна штедња као фактор опоравка и економског раста у постконфликтној БиХ“
 10. Др Радмила Чичковић / 26.6.2009.год. / проф. др Ново Плакаловић / “Адекватност банкарског капитала и методи процјене изложености ризику банака у БиХ“
 11. Др Тамара Стојановић / 6.9.2010.год. / проф. др Радомир Божић / “Улога интерне ревизије у јачању корпоративног управљања и управљања ризицима“
 12. Др Младен Ребић / 8.12.2011.год. / проф. др Бранко Ђерић / “Савремена кретања у теорији индустријске организације и тржишне структуре и стратешке активности предузећа“
 13. Др Момир Лазаревић / 29.5.2012. / проф. др Јован Тодоровић /  „Стратегија одрживог раста и развоја сложеног (диверзификованог) предузећа и његов утицај на екстерну економију“
 14. Др Марко Ђого / 20.4.2013./ проф. др Радован Ковачевић / „Утицај режима девизног курса на платни биланс Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске“
 15. Др Зорица Голић / 1.11.2014./ проф. др Бранко Ђерић / „Синергија реалних и портфолио инвестиција и економски опоравак Босне и Херцеговине“
 16. Др Ненад Пандуревић / 26.6.2015./ проф. др Бранко Ђерић / „Спољна трговина и спољнотрговинска политика у функцији привредног развоја и европских интеграција Босне и Херцеговине“
 17. Др Есад Кадушић / 14.7.2015./ проф. др Петар Бојовић/  „Економски ефекти и ризици примјене иновативног модела мобилног банкарства у Босни и Херцеговини“
 18. Др Весна Петровић / 1.4.2016. / проф. др Радован Ковачевић /„Спољна трговина и инострана средства у функцији економског развоја Босне и Херцеговине“
 19. Др Весна Пророк / 31.10.2016./ проф. др Миливој Крчмар / „Критичка анализа динамичких модела рочне структуре каматних стопа“
 20. Др Сања Центинео / 17.3.2017. / проф. др Бранислав Машић / „Утицај модела отворених иновација на конкурентност савремених организација“
 21. Др Бојан Ћурић /17.5.2017. / проф. др Радомир Божић  / „Отворена питања и дилеме процјене вриједности капитала у процесима својинске трансформације у земљама региона“
 22. Др Предраг Млинаревић / 7.9.2017. / проф. др Бранко Ђерић / „Ефикасност економске политике у процесу структурне трансформације привреде Босне и Херцеговине“
 23. Др Саша Стевановић / 19.6.2018. / проф. др Драган Микеревић, ментор; проф. др Александар Стојановић, коментор /“Стратегија улагања у инфраструктурне пројекте у функцији оптимизације портфолија институционалних инвеститора“
 24. Др Борка Поповић / 17.10.2018. / проф. др Радомир Божић / „Ефекти и посљедице примјене концепта фер вриједности на имовински, финансијски и приносни положај привредних друштава“
 25. Др Ненад Марковић / 22.12.2018. / проф. др Бранислав Машић/ „Развој интегрисаног модела стратегијско-оперативног управљања у високошколским организацијама“
 26. Др Немања Шаренац / 9.7.2019. / проф. др Бојан Зечевић / „Утицај националних туристичких интернет презентација на одлуке потенцијалних туриста у избору туристичке дестинације“
 27. Др Горан Балотић / 18.7.2019. / проф. др Љиљана Максимовић / „Стратегијске концепције и инструменти системског унапређења конкурентности предузећа у Босни и Херцеговини“
 28. Др Недељка Елез / 18. 6. 2021 / проф. др Перица Мацура / „СТРАТЕШКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ КОНКУРЕНЦИЈЕ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“
 29. Др Слађана Пауновић / 3. 9. 2021. / проф. др Станко Странић / „КВАНТИТАТИВНИ ЕКОНОМСКИ МОДЕЛИ И МЕТОДЕ ОЦЈЕНЕ ЕФИКАСНОСТИ ФУНКЦИОНИСАЊА ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА“

Eкономски факултет Пале