Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Dodatni vanredni rok po Odluci Senata – Termini ispita

Dodatni vanredni rok po Odluci Senata – Termini ispita

Dodatni vanredni rok po Odluci senata br. 01-S-366-IV/11 od 25.11.2011. godine

Red. Br. / Nastavni predmet / Termin

PRVA GODINA

 1. Osnovi ekonomije 19.12.2011. u 13,00
 2. Matematika za ekonomiste 14.12.2011. u 13,00
 3. Informatika 24.12.2011. u 12,00
 4. Statistika 13.12.2011. u 14,00
 5. Mikroekonomija 12.12.2011. u 10,00
 6. Računovodstvo 23.12.2011. u 08,00
 7. Menadžment 20.12.2011. u 11,00

DRUGA GODINA

 1. Marketing 27.12.2011. u 14,00
 2. Novac, institucije i tržišta 21.12.2011. u 09,00
 3. Menadžment ljudskih resursa 12.12.2011. u 10,00
 4. Fiskalna ekonomija 12.12.2011. u 13,00
 5. Privredno pravo 22.12.2011. u 12,00
 6. Međunarodna ekonomija 16.12.2011. u 08,00
 7. Makroekonomija 19.12.2011. u 13,00
 8. Finansijska matematika 23.12.2011. u 14,00
 • Termini ispita za treću i četvrtu godinu se uklapaju u apsolventski decembarski rok;
 • Prijava ispita od 07.12.-09.12.2011. godine od 09,00-12,00 časova;
 • Prijave se predaju u Studentsku službu;
 • Prilikom prijave stdenti su dužni uplatiti 20KM za svaki ispit koji prijavljuju i predati original uplatnice;
 • Studenti mogu prijaviti ispit pod uslovom da nisu koristili vanredni oktobarski ispitni rok i da imaju adekvatnu ljekarsku dokumentaciju da su u oktobarskom ispitnom roku bili spriječeni polagati ispite.
 • Ukoliko student ne prijavi ispit u predviđenom roku za prijavu, isti može prijaviti najkasnije pet dana prije zakazanog termina ispita uz plaćenje naknade za kašnjenje u iznosu 20KM na vlastite prihode

Ekonomski fakultet u Palama