Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Apsolventski ispitni rok – Termini ispita (dopuna)

Apsolventski ispitni rok – Termini ispita (dopuna)

Apsolvenstski ispitni rok – Novembar i Decembar 2011 (pdf)

Novembar 2011.

Treća godina

  • Kvantitativni ekonomski modeli / 23.11.2011. u 10,00

Četvrta godina

  • Ekonometrija / 23.11.2011. u 10,00
  • Agrarna ekonomija, Poljoprivreda i agrarni biznis / 10.11.2011. u 16,00

Decembar 2011.

Treća godina

  • Kvantitativni ekonomski modeli / 14.12.2011. u 10,00

Četvrta godina

  • Ekonometrija / 14.12.2011. u 10,00

 

Studentska služba