Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Uplate prihoda – novi kodovi i račun

Novi računi i kodovi za uplatu:

1. Uplate školarina, prijava za ispit, uplate za obnovu godine vrše se na račun (100% iznos se uplaćuje na kod fakulteta):

  • RPN – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • broj 562-099-80950598-34 , NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.
  • Šifra prihoda: 722512
  • Budžetska organizacija fakulteta: 0831004
  • Šifra opštine u kojoj je sjedište fakulteta 089.

2. Uplata troškova ovjere semestra vrši se na žiro-račun:

  • RPN – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • broj 562-099-80950598-34, NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.
  • Šifra prihoda: 722539
  • 40% na organizacioni kod Rektorata 0831001,šifra opštine 088,
  • 60% na organizacioni kod fakulteta 0831004, šifra opštine u kojoj je sjedište fakulteta 089.