Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Uplate prihoda – novi kodovi i račun

Uplate prihoda – novi kodovi i račun

Novi računi i kodovi za uplatu:

  • RPN – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • broj 562-099-80950598-34 , NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.
  • Šifra prihoda: 722533 (za magistarski studij)
  • Šifra prihoda: 722535 (za doktorski studij)
  • Budžetska organizacija fakulteta: 0831004
  • Šifra opštine u kojoj je sjedište fakulteta 089.

Služba za postdiplomski studij