Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Upis drugog semestra i uplata treće rate školarine

Upis drugog semestra i uplata treće rate školarine

Obavještenje za upis drugog semestra i uplatu treće rate školarine drugi ciklus studija (akademska 2011/2012 godina)

 

Uplatu za drugu ratu studenti su dužni obaviti u terminu od 14.09.2012. do 28.09.2012. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

SAMOFINANSIRAJUĆI studenti treba da uplate:

  • školarina (III rata) ………………………………………………………………………..294,00 KM
  • upis za II semestar………………………………………………………………………..  40,00 KM

VANREDNI studenti treba da uplate:

  • školarina (III  rata) ……………………………………………………………………….500,00 KM
  • upis za II semestar…………………………………………………………………………  40,00 KM

 

Upis semestra (redovni i vanredni) studenti u periodu 14.09.2012. do 28.09.2012.

(od 09,00 do 12,00 časova).

  • Upisni list……………………………………………………………………………………..1,00 KM

 

Ekonomski fakultet u Palama

 

Kako popuniti uplatnice?

Sufinansirajući


Vanredni