Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Upis 2011/12 – Obavještenje

Upis 2011/12 – Obavještenje


OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA U  PRVU GODINU PRVOG CIKULUSA
(AKADEMSKA 2011/2012 GODINA)

Upis studenata će se obaviti u terminu od 11.07.2011. do 15.07.2011. godine (od 09.00. do 14.00. časova).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun.

  • Za sve studente su potrebne dvije fotografije (veličine kao za pasoš) i ljekarsko uvjerenje (sa mišljenjem psihologa);

Studenti koji se finansiraju iz BUDŽETA i SUFINANSIRAJUĆI treba da uplate:

  • upis za semestar (I  semestar) ………………………………………… 40,00 KM
  • formulari za upis (indeks; obrasci) ……………………………………… 20,00 KM
  • članarina za biblioteku …………………………………………………… 5,00 KM

 

Za  SUFINANSIRAJUĆE :

  • školarina za školsku godinu (prva rata)………………………………. 220, 00 KM


Ekonomski fakultet u Palama


Kako popuniti uplatnice?

Uplatnice za administrativne troškove (plaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)

 

Uplatnica za biblioteku (palaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)

 

Uplatnica za indeks i obrasce (plaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)


Uplatnice za školarinu (plaćaju sufinsirajući studenti)