Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Teorija razvoja – Obavještenje

Ispitna pitanja iz predmeta Teorija razvoja – akademska 2013/14 godina

1.Pojam privrednog razvoja i rasta
2.Rast kao generički pojam i razvojne paradigme
3.Shvatanje razvoja i naučno-istraživački metodi
4.Makroekonomski indikatori razvoja
5.Transekonomski indikatori razvoja
6.Statički,dinamički i kvalitativni pokazatelji razvoja
7.Pokretačke sile razvoja
8.Dugoročni orijentiri(ideali) razvoja
9.Ideologija(vrijednosti) ekonomskog  razvoja
10.Subjekti savremenog razvoja
11.Prostor u privrednom razvoju
12.Vrijeme kao razvojna dimenzija
13.Promjena kao razvojna dimenzija
14.Dinamika(elementi i tumačenje) razvoja
15.Tipovi privrednog rasta i njihova tehnološka osnova
16.Kvalitet i imperativi savremenog privrednog rasta
17.Informacione tehnologije i elektronska spremnost privrede
18.Obilježja savremenog(postindustrijskog) rasta
19.Akcenti «novog razvoja» i «ekonomija znanja»
20.Globalizam i globalna ekonomija
21.Uloga  konkurentnosti u privrednom razvoju
22.Opšta obilježja faktora razvoja
23.Tehnički kapital-proizvodni fondovi
24.Finansijski resursi(S, I,),tržište i sistem
24.Izbor investicionih projekata(SVA i drugi metodi)
25.Preduzetništvo kao faktor razvoja
26.Tehnički progres i intelektualna svojina
27.Ekonomija i vrste inovacija
28.Radni faktor,sposobnost i znanje
29.Prirodne aktive,kulturna i istorijska baština
30.Društveni proizvod-faktor potrošnje
31.Socijalni i kulturni kapital
32.Faktor ekonomskog sistema i upravljanja
33.Tržišnost(robni okvir)proizvodnje
34.Opšte značenje upravljanja razvojem
35.Ekonomske prognoze
36.Planiranje razvoja;strateški diskurs
37.Algoritam  strateškog upravljanja
38.Ekonomska politika u funkciji upravljanja
39.Gransko,ciljno i teritorijalno upravljanje
40.Politički i ekonomski sistem i razvoj
41.Evolucija misli o ekonomskom razvoju
42.Klasična i Marksova ekonomska teorija
43.Neoklasika i kejnzijanstvo
44.Postkejnzijantvo i moderna neoklasika
45.Teorija javnog izbora
46.Teorija ljudskog kapitala
47.Institucionalistička paradigma
48.Teorija etapa-stadija razvoja
49.Šumpeterijanstvo
50.Rani sovjetizam
51.Teorija strukturne transformacije
52.Teorije napuštanja nerazvijenosti
53.Teorija endogenog razvoja
54.Paradigma «održivog razvoja»
55.Teorije međunarodnog kretanja kapitala
56.Teorije međunarodne robne razmjene i privredni rast
57.Harod-Domarov i Solovljev model rasta
58.Savremeni modeli privrednog rasta(Lukas,Romer…)
59.Elementi teorije regionalnog razvoja
59/1.Naša tranzicija(presjek stanja):specifičnosti,iluzije i dometi
60.Strategija razvoja BiH,resursi,ciljevi i prioriteti
61.Demografska  i socijalna politika
62.Politika urbanizacije,sela i ruralne(seoske) privrede
63.Tehnološka politika i tehnološki prioriteti RS i BiH
64.Strukturna razvojna i ekonomska politika
65.Ekološka i prirodno-resursna politika
66.Instituti i principi tržišnog ekonomskog poretka
67.Ograničenja i glavne opasnosti(rizici) po naš budući razvoj
68.Makroekonomska stabilnost i fiskalni sistem i politika
69.Milenijumski razvojni ciljevi i politike RS i Bi H
69/1.Eknomska uloga i ravnopravnost žene u modernom razvoju
70.Monetarna i fiskalna politika u svjetlu makroekonomskog rasta
70/1.Regionalna vanjska trgovina,investicije i platni bilans
71.Razvojna uloga banaka u nas
72.Osiguranje, lizing,fondovi i MKO u privrednom razvoju BiH
73.Finansijsko tržište  BiH i Regije
74.Sinergija finansijskog i realnog sektora u BiH i RS
75.Stanje privatizacije i optimalni( krtični) nivo državnog sektora
76.Tržište rada(+socijalna zaštita) kao razvojni problem
76/1.Domaće preduzeće kao  razvojni problem
76/2.Obrazovanje kao vrhunski prioritet
76/3.Kultura kao vrhunski razvojni prioritet
76/4.Zdravstvo kao vrhunski razvojni prioritet
77.Industrijska politika i razvoj industrije
77/1.Građevinarstvo u privrednom razvoju
78.Politika agrara i integralni ruralni razvoj
78/1.Šumarstvo i vodoprivreda
79.Turistički sektor i politika
79/1.Sektor trgovine u privrednom razvoju
80.Energetika,energetski bilans i energo politika
81.Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura
81.Metod klastera u savremenom makromenadžmentu
82.Javno-privatno i socijalno partnerstvo u savremenom razvoju
83.Ekonomske zone u savremenoj ekonomskoj politici
84.Reforma javne uprave i privredni razvoj
85.Osnovne poruke tranz.izvještaja MMF,WB,EBRD,TI,BTI,HF,IMD Lozana…
86.Globalni krizni talasi i paketi mjera.komparacija,uspjeh,nade…
87.Kvantitativna analiza,obilježja i imperativi razvoja BiH i RS
88.Država,zakonodavstvo i pravni instituti u razvoju BiH i RS
89.EU-28 i EMU 18 i evropski vektor našeg razvoja
9o.G-8, G-20 i  Evrozona 18 u svjetskom ekonomskom razvoju
91.Strateške poslovne alijanse u privrednom razvoju
92.Problemi razvoja privatnog sektora u BiH
93.Problemi razvoja javnog sektora u BiH i RS
94.Politika  prostornog i urbanog razvoja u RS
95.Osnovne poruke skupova u Davosu,Amanu,Bledu,Krinica(Poljska)
96.Univerzitet i imperativ razvoja nauke(ekonomske nauke)
97.Evropski Jugoistok:nivo razvoja,struktura i problemi privreda
98.Problemi razvoja starih i nadolazećih svjetskih ekonomskih velesila
98/1 Problemi razvoja zemalja BRIKS-a
98/2 Problemi razvoja zemalja MINTA
99.Pouke irskog iskustva za razvoj BiH
99/1 Pouke poljskog i slovačkog iskustva
99/2 Pouke južno- korejskog i iskustva „malih tigrova“
99/3 Pouke  zemalja Baltika
99/4 Pouke iz malezijskog iskustva
100.Problemi razvoja  zemalja u razvoju(ZUR)

Literatura:

Uz bazni udžbenik predmetnog nastavnika i udžbenik Ekonomskog fakulteta u Beogradu (Dragutinović, Filipović, Cvetanović,Teorija privrednog rasta i razvoja, Beograd 2004), koristiti Ekonomsku politiku Vlade Republike Srpske, Strategije razvoja BiH 2003-2007 i 2008-2013, Savjet Ministara BiH, internet portale www.investitor.ba i www.biznisnovine.com, te regionalne časopise Lider, Bankar, Biznis, Ekonomist, Ekonometar, Preduzeće, Profit
i slično.

Predmetni nastavnik