Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Popravni test (opšte poznavanje gradiva) iz predmeta Teorija i analiza ekonomske politike kod prof. dr Ljubiše Vladušića održaće se 20.10.2015. godine sa početkom u ​10.00h.

Napomena: Polaganje testa je obaveza svih studenata koji ranije nisu položili testove. Test će sadržavati 10 pitanja (iz već predložene liste ispitnih pitanja) i vrednovaće se sa po dva boda. Rezultati će biti objavljeni do 12.00h tako da studenti mogu pristupiti polaganju usmenog ispita istog dana.

prof. dr Ljubiša Vladušić