Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Teorija i analiza ekonomske politike, Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Teorija i analiza ekonomske politike, Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Popravni test (opšte poznavanje gradiva) iz predmeta Teorija i analiza ekonomske politike i Ekonomija javnih preduzeća kod prof. dr Ljubiše Vladušića održaće se 19​.04​.2016. godine sa početkom u ​0​9​.00h.

Napomena: Polaganje testa je obaveza svih studenata koji ranije nisu položili testove. Test će sadržavati 10 pitanja (iz već predložene liste ispitnih pitanja) koja će se vrednovati sa po dva boda. Rezultati će biti objavljeni do 1​3​.00h tako da studenti mogu pristupiti polaganju usmenog ispita istog dana.

prof. dr Ljubiša Vladušić