Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Списак кандидата који полажу пријемни испит

Списак кандидата који полажу пријемни испит

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

25. 9. 2023. године у 9.00 часова


С
тудијски програм ЕКОНОМИЈА

1. Говедарица (Томо) Милица
2. Савић (Рајко) Марија
3. Савић (Рајко) Милица

Закључно са редним бројем 3 (три).

НАПОМЕНА: Кандидати полажу пријемни испит у АМФИТЕАТРУ 1.

Пале, 25. 9. 2023. године                           ​​​Студентска служба