Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine

Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine

Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine

SP Poslovno upravljanje (pdf) – Učionica 4 (M06)

SP Finansije (pdf) – Učionica 2 (M03)

SP Makroekonomija, reforme i biznis (pdf) – Učionica 1 (M02)

U četvrtak, 13.03. 2014. godine, u amfiteatru 2, sa početkom u 16 časova, održaće se predavanje na temu „Aktuelnosti na tržištu kapitala RS“.  Predavač će biti direktor Banjalučke berze Milan Božić. Sadržaj predavanja će se odnositi na: stanje na tržištu akcija, obveznice (novi indeks ORS, predstavljanje krive prinosa za obveznice RS, najavljene izmjene u vezi sa privatizacionim investicionim fondovima, tržište novca, sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.

Obavezno je prisustvo svih studenata drugog ciklusa studija (bez obzira na smjer), kao i studenata treće i četvrte godine prvog ciklusa.


Ekonomski fakultet Pale