Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Raspored predavanja – Treća sedmica

Raspored predavanja – Treća sedmica

Treća sedmica 12-17.11.2012.

Ponedeljak, 12.11.2012.

  • Osnove ekonomije (vježbe)  09.15-13.00

Utorak, 13.11.2012.

  • Osnove matetmatike za ekonomiste 10.15-13.00

Srijeda, 14.11.2012.

  • Osnove ekonomije 09.15-14.00
  • Sociologija kulture i religije 19.00-20.30

Četvrtak,15.11.2011.

  • Turistička geografija 10.15-16.00

Petak, 16.11.2012.

  • Osnove matetmatike za ekonomiste (vježbe) 12.00-14.30

 

Studentska služba