Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Raspored predavanja – Prva sedmica

Raspored predavanja – Prva sedmica

I sedmica 29.10-02.11.

Utorak, 30.10.2012.

Osnove matetmatike za ekonomiste 10.15-13.00

Srijeda, 31.10.2012.

Osnove ekonomije 09.15-14.00

Četvrtak, 01.11.2012.

Turistička geografija 10.15-16.00

 

Studentska služba