Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – Jun 2010 (četrnaesta sedmica)

Raspored predavanja – Jun 2010 (četrnaesta sedmica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Juni  2010.godine (četrnaesta sedmiica)

04.06.2010.  (petak)

  • 17,00 – 20,00 / Upravljanje projektima – (3 časa) – Prof.dr Stevan Stević

05.06.2010. (subota)

  • 09,00 – 14,00 / Upravljanje projektima – (5 časova) –  Prof.dr Stevan Stević

05.06.2010. (subota)

  • 16,00 – 20,00  / Finansijsko izvješ. i revizija – (4 časa) –  Doc.dr Dragan Kulina

Predavanja će se održati u sali 60/4.sp.

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187