Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – Jun 2010 (šesnaesta sedmica)

Raspored predavanja – Jun 2010 (šesnaesta sedmica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Juni  2010.godine (šesnaesta sedmiica)

18.06.2010. (petak)

  • 17,00 – 20,00 / Savremena ekonomska teorija – (3 časa) –  Prof.dr Branko Đerić

19.06.2010. (subota)

  • 09,00 – 14,00 / Međunarodni marketing – (5 časova) – Prof.dr Branko Rakita

19.06.2010. (subota)

  • 15,00 – 19,00 / Međunarodni marketing – (4 časa) –  Prof.dr Branko Rakita

Predavanja će se održati u sali 60/4.sp.

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187