Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored Predavanja – Jul 2010 (osamnaesta sedmiica)

Raspored Predavanja – Jul 2010 (osamnaesta sedmiica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Juli  2010.godine (osamnaesta sedmiica)

02.07.2010. (petak)

  • 17,00 – 20,00 / Gostujući profesor – (3 časa)  –  Prof.dr Rade Kancir

03.07.2010. (subota)

  • 09,00 – 14,00 / Gostujući profesor – (5 časova ) –  Prof.dr Spasoje Tuševljak

03.07.2010. (subota)

  • 16,00 – 20,00 / Gostujući profesor – (4 časa) – Prof.dr Rade Kancir

Predavanja će se održati u sali 60/IV  .

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187