Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – Decembar 2009.

Raspored predavanja – Decembar 2009.

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima na postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja su obavezna za smjerove Finansijskog sektora (Poslovne finasije i bankarstvo; Računovodstvo i revizija) i Realnog sektora privrede (Marketing; Menadžment), a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Decembar 2009.godine

04.12.2009. (petak)

  • 16,00 – 20,00 // Poslovne finansije – (4 časa) – Prof.dr Milorad Ivanišević

05.12.2009. (subota)

  • 09,00 – 13,00 // Makroekonomija – (4 časa) – Predrag Mlinarević, asistent (vježbe)

05.12.2009. (subota)

  • 15,00 – 19,00 // Makroekonomija – (4 časa) – Predrag Mlinarević, asistent (vježbe)

06.12.2009. (nedelja)

  • 09,00 – 13,00 // Mikroekonomija – (4časa) – Goran Balotić, asistent (vježbe)

Predavanja će se održati u sali 60/4 sprat.

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187