Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Raspored predavanja – 1.semestar akademske 2012/13 godine

Raspored predavanja – 1.semestar akademske 2012/13 godine

SP Poslovno upravljanje

Srijeda, 12.12.2012.

  • Teorija preduzeća 12.00-16.00

Petak, 14.12.2012.

  • Metodologija NIR-a 16.00-20.00

 

SP Finansije

Utorak, 11.12.2012.

  • Makroekonomija i razvoj u J-I Evropi 16.00-20.00

Petak, 14.12.2012.

  • Metodologija NIR-a 16.00-20.00

 

SP Makroekonomija, reforme i biznis

Utorak, 11.12.2012.

  • Makroekonomija i razvoj u J-I Evropi 16.00-20.00

Četvrtak, 13.12.2012.

  • Fiskalni sistem i politika 14.00-18.00

Petak, 14.12.2012.

  • Metodologija NIR-a 16.00-20.00

 

SP Kvanitativan ekonomija i SP Ekonomski razvoj BiH

Petak, 14.12.2012.

  • Metodologija NIR-a 16.00-20.00

 

Napomena: Predmet Metodologija NIR-a je obavezan na svim studijskim programima drugog ciklusa.

 

UIS – Odluka o početku nastave na drugom ciklusu akademske 2012/13 godine (pdf)

Ekonomski fakultet u Palama