Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Активности   /  CULTURWB   /  Raspored kurseva cjeloživotnog učenja – LLL za 2018. godinu

Raspored kurseva cjeloživotnog učenja – LLL za 2018. godinu

NAZIV KURSA

PREDAVAČ

TERMINI

Uvodn čas

Svi predavači

20.10.2018.

10⁰⁰-11⁰⁰

Kulturna svijest-kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra

Dr Dajana Vukojević

20.10.2018.

11⁰⁰-14⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta

Mr. Nenad Marković

26.10.2018.

1600-1900

Menadžment i marketing kulturnih događaja-ostvarite rezultate

Prof. dr Branislav Mašić

27.10.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta

Mr. Nenad Marković

02.11.2018.

16⁰⁰-19⁰⁰

Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija

Mr. Nemanja Šarenac

03.11.2018.

10⁰⁰-13⁰⁰

Razvoj proizvoda

Doc. dr Dragan Vojinović

03.11.2018.

14⁰⁰-19⁰⁰

Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata kulturnog turizma

Prof. dr Mladen Rebić

10.11.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Interkulturalna komunikacija

Prof. dr Drago Vuković

09.11.2018.

16⁰⁰-19⁰⁰

 

Napomene:

–    O eventualnim promjenama termina kandidati će biti blagovremeno obavješteni;

–    Termin dodjele sertifikata objavićemo nakon odslušanih kurseva

Kontakti predavača:

NAZIV KURSA

PREDAVAČ

TERMINI

Uvodn čas

Svi predavači

20.10.2018.

10⁰⁰-11⁰⁰

Kulturna svijest-kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra

Dr Dajana Vukojević

20.10.2018.

11⁰⁰-14⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta

Mr. Nenad Marković

26.10.2018.

1600-1900

Menadžment i marketing kulturnih događaja-ostvarite rezultate

Prof. dr Branislav Mašić

27.10.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta

Mr. Nenad Marković

02.11.2018.

16⁰⁰-19⁰⁰

Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija

Mr. Nemanja Šarenac

03.11.2018.

10⁰⁰-13⁰⁰

Razvoj proizvoda

Doc. dr Dragan Vojinović

03.11.2018.

14⁰⁰-19⁰⁰

Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata kulturnog turizma

Prof. dr Mladen Rebić

10.11.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Interkulturalna komunikacija

Prof. dr Drago Vuković

09.11.2018.

17⁰⁰-20⁰⁰