Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Raspored ispita 2009/10

Nastavno-naučno Vijeće Ekonomskog  Fakulteta je na 87. sjednici održanoj 16.12.2009. godine donijelo Odluku o Rasporedu polaganja ispita u školskoj 2009/2010. godine.

Prijava ispita:

  • za januarsko-februarski rok: 23.12.2009.-30.12.2009.
  • za junsko-julski rok: 10.05.2010.-20.05.2010.
  • za septembarski rok: 20.06.2010.-30.06.2010.

U svim ispitnim rokovima ispiti se prijavljuju u terminu od 09,00 do 12,00 časova

Napomena: Student bira jedan termin.

 

Ispitni rokovi 2009/10 – Prva godina (pdf)

Ispitni rokovi 2009/10 – Druga godina (pdf)

Ispitni rokovi 2009/10 – Treća godina (pdf)

Ispitni rokovi 2009/10 – Četvrta godina – Smjer Ekonomija javnog sektora (pdf)

Ispitni rokovi 2009/10 – Četvrta godina – Finansijsko bankarski smjer (pdf)

 

 

Dekan                                                                                                                                                  
Prof.dr Novo Plakalović

 

Dodiplomski studij / Raspored ispita