Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Prijemni ispit 2011/12 – Rang lista

Prijemni ispit 2011/12 – Rang lista


REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 04.07.2011.GODINE
Rang lista za upis u prvu godinu studija I ciklusa školske 2011/2012 godine

Redni br.

Prezime (ime roditelja) i ime

Broj bodova iz srednje škole

Broj osvojenih bodova na prijemnom
ispitu

Ukupan broj bodova

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Baričanin (Danilo) Jovana
Bojat (Lazar) Milica
Pandurević  (Boro)  Violeta
Marjanović  (Milan) Aleksandra
Bjelogrlić (Dobrislav) Vedrana
Starčević (Branislav) Milica
Đogo-Starovlah (Radoman) Tamara
Rupar (Radomir)  Sanja
Debelnogić  (Boro) Igor
Pljevaljčić  (Momčilo) Božana
Božović (Nikola) Nenad
Todić (Borislav) Milana
Pekić (Zoran)  Dajana
Kavaz (Brane) Anja
Batinić (Momir) Dragana
Savić (Radomir) Ognjen
Urta (Slaviša) Jelena
Dragičević  (Nenad) Srđan
Pandurević (Nenad)  Nikolina
Žuža (Željko) Zorica
Samardžija (Radomir) Nikola
Ćupović (Dragan)  Marko
Andrić (Novica) Svetlana
Subotić (Dragan) Ana
Grahovac  (Božo) Milica
Petković (Drago) Luka
Mrgud (Sretko)  Tea
Kusmuk  (Milomir) Maksim
Govedarica (Milimir) Božidarka
Koković (Veljko)  Dejana
Golijanin (Zoran) Milica
Kovačević  (Milorad) Nikolina
Stajić  (Nenad) Nikolina
Kovačević  (Žarko) Duška
Timotić (Miloš)  Nikola
Lazić (Branko) Cica
Divčić  (Neđo) Milica
Savić (Novica)  Natalija
Simović  (Dragomir) Filip
Žuža  (Dragomir) Nataša
Antunović (Nebojša)  Vladan
Govedarica (Ilija) Nevena
Dučić  (Mladenko) Milica
Ždralo (Saša)  Tijana
Jurošević (Ljubomir)  Danijela
Borovčanin (Zoran) Nemanja
Mičić  (Milomir)Siniša
Milović  (Miladin) Slobodanka
Pantić (Anđelko) Aleksandra
Vitomir (Željko) Miloš
Lončar  (Milan) Žarko
Lakić  (Ljubomir) Srećko
Poljaković (Niko) Miroslav
Timotija  (Dušan) Jovan
Guja (Ilija)  Milica
Ćeremidžić (Jefto) Sanja
Savić (Mlađen) Miloš
Elez (Zoran) Slobodan
Grujić (Rajko) Nikola
Bartula (Zoran) Nevena
Marjanović  (Milan) Tatjana
Bjelica (Siniša) Siniša
Stojanović  (Petar) Marko
Kovač (Jadranka)  Milica
Papaz  (Nevenko) Filip
Mirković (Drago)  Nemanja
Đerić (Mirko)  Goran
Vuković (Jovan) Gorica
Međo (Milovan)  Nikola
Arbinja (Dragan) Dragana
Pandurević (Milivoje)  Milan
Đokić (Nebojša) Saša
Trivunić  (Zravko) Dejana
Mojević (Željko)  Milan
Stanišić (Duško) Marijana
Urta  (Željko) Dijana
Zoranović  (Miroslav) Dragan
Petričević ( Nebojša) Nikola
Nešković  (Krsto) Predrag
Rogan (Mladen) Dragana
Milidrag (Vukomir)  Danilo
Vasić (Sreten) Nikolina
Šarac  (Danilo) Jovana
Avdalović (Milenko) Milka
Slijepčević  (Nenad) Nemanja
Krtolica  (Savo) Jelena
Simić (Momčilo) Sanja
Ćosović (Mira)  Sanja
Savić (Željko)  Nemanja
Dragičević  (Budimir) Radovan
Knežević  (Jovan) Stefan
Perić (Dejan) Milica
Kozarević (Čedo)  Tanja
Lučić (Milomir) Rade
Muratović (Zdravko)  Jelena
Okiljević (Milorad)  Jelena
Janković (Draženko)  Marko
Vasić (Radomir) Vladimir
Perić (Dejan) Nikola
Planinčić (Vojo)  Branka
Karaklić (Dragan) Dragana
Savić (Luka)  Predrag
Elčić (Uglješa)  Miljan
48,70
49,07
49,63
47,66
46,60
49,44
50,00
50,00
45,74
47,64
45,32
46,11
48,52
41,11
42,34
36,11
38,70
40,64
47,41
45,11
44,81
44,81
47,02
46,67
45,11
40,93
37,55
40,37
38,12
32,59
42,55
43,54
36,17
32,96
45,96
46,38
40,93
37,87
34,04
41,70
41,67
43,33
45,11
32,96
41,88
36,11
35,96
42,77
45,74
39,63
39,57
36,48
38,48
40,87
42,77
39,44
43,83
36,60
36,11
38,89
34,26
34,89
33,89
36,38
32,34
47,17
33,15
37,66
34,04
33,52
34,91
34,81
36,17
34,63
31,46
36,40
35,00
36,81
27,66
30,64
30,42
35,32
34,35
30,62
30,43
34,17
28,91
27,66
31,09
23,62
26,52
31,28
29,15
31,96
35,53
27,29
31,11
32,77
28,30
28,09
31,91
27,50
27,17
48,00
41,00
40,00
41,00
40,00
36,00
34,00
34,00
38,00
36,00
38,00
36,00
33,00
39,00
37,00
43,00
40,00
38,00
31,00
33,00
32,00
32,00
29,00
29,00
30,00
34,00
37,00
33,00
35,00
40,00
30,00
29,00
36,00
39,00
26,00
25,00
30,00
33,00
36,00
28,00
28,00
26,00
24,00
36,00
27,00
31,00
31,00
24,00
21,00
27,00
26,00
29,00
27,00
24,00
22,00
25,00
20,00
27,00
27,00
24,00
28,00
27,00
28,00
25,00
29,00
14,00
28,00
23,00
26,00
26,00
24,00
24,00
22,00
23,00
26,00
21,00
22,00
20,00
29,00
26,00
26,00
21,00
21,00
24,00
24,00
20,00
25,00
26,00
22,00
29,00
26,00
21,00
23,00
20,00
16,00
24,00
20,00
18,00
22,00
22,00
18,00
20,00
18,00
96,70
90,07
89,63
88,66
86,60
85,44
84,00
84,00
83,74
83,64
83,32
82,11
81,52
80,11
79,34
79,11
78,70
78,64
78,41
78,11
76,81
76,81
76,02
75,67
75,11
74,93
74,55
73,37
73,12
72,59
72,55
72,54
72,17
71,96
71,96
71,38
70,93
70,87
70,04
69,70
69,67
69,33
69,11
68,96
68,88
67,11
66,96
66,77
66,74
66,63
65,57
65,48
65,48
64,87
64,77
64,44
63,83
63,60
63,11
62,89
62,26
61,89
61,89
61,38
61,34
61,17
61,15
60,66
60,04
59,52
58,91
58,81
58,17
57,63
57,46
57,40
57,00
56,81
56,66
56,64
56,42
56,32
55,35
54,62
54,43
54,17
53,91
53,66
53,09
52,62
52,52
52,28
52,15
51,96
51,53
51,29
51,11
50,77
50,30
50,09
49,91
47,50
45,17

 

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 50. (pedeset) su ostvarili pravo na upis – BUDŽET RS.

Kandidati od rednog broja 51. (pedesetjedan) zaključno sa rednim brojem 103. (stotri) su ostvarili pravo na upis – SUFINANSIRANJE.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta.

 

KOMISIJA

  1. Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik
  2. Prof. dr Novo  Plakalović, član
  3. Prof. dr Marko Šarčević, član

 

Napomena: Orginalni dokument možete pogledati na oglasnoj tabli i u studentskoj službi Ekonomskog fakulteta