Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Potipsani Ugovori o saradnji sa jahorinskim hotelijerima

Potipsani Ugovori o saradnji sa jahorinskim hotelijerima

Na Ekonomskom fakultetu Pale 28.11.2014 godine potpisani su ugovori o saradnji između jahorinskih hotelijera i fakulteta. Ugovor su potpisali Dekan Ekonomskog fakulteta Pale prof. dr Ljubiša Vladušić, Velibor Lazarević OC “Jahorina“, Dragan Jakić Hotel “Termag“ i Ana Kovačević “Aparthotel Vučko“.

Predmet ovog Ugovora o saradnji je uređivanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana, a u pogledu izvođenja stručne prakse za studente Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te organizovanja ljetnih škola, naučnih skupova i konferencija. Hotelijeri se obavezuju da će u svom hotelu na Jahorini obezbjediti visoko stručno osoblje koje će izvoditi praktičnu nastavu na predmetima studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

U cilju da se obezbjedi kvalitet obrazovnog procesa za studente treće i četvrte godine hoteli će u skladu sa svojim mogućnostima primiti određen broj studenata Fakulteta na jednomjesečnu praksu i nastojaće da nakon završetka studija, odnosno diplomiranja najbolje studente Fakulteta zadrži na volonterskom radu, ukoliko za to bude postojala potreba. Fakultet će u skladu sa svojim mogućnostim stvoriti tehničke pretpostavke za izvođenje praktične nastave u prostorijama Fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale