Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Активности   /  CULTURWB   /  Počelo izvođenje nastave na kursevima cjeloživotnog učenja u okviru projekta CULTURWB

Počelo izvođenje nastave na kursevima cjeloživotnog učenja u okviru projekta CULTURWB

Na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu počelo je izvođenje nastave na kursevima Programa cjeloživotnog učenja u oviru projekta CULTURWB (Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za menadžment baština i kulturnog turizma).

Cilј održavanja ovih kurseva jeste da se razviju kompetencije lјudi koji se bave oblastima kulturnog turizma. Akcenat je na tome kako razviti vještine, znanja i sposobnosti u oblasti naslјeđa i upravlјanja kulturnim turizmom.

Predavači na kursevima su prof. dr Branislav Mašić, prof. dr Mladen Rebić, doc. dr Dragan Vojinović, dr Dajana Vukojević , mr Nenad Marković i mr Nemanja Šarenac.

Na linku ispod možete preuzeti raspored izvođenja nastave u decembru na kursevima Programa cjeloživotnog učenja u oviru projekta CULTURWB:

Raspored izvođenja nastave

Svi kandidati će tokom januara biti obaviješteni o terminima za preuzimanje certifikata o učešću na kursevima.

Projekat „CULTURWB“ jedan je od Erazmus + projekta, osmišlјen u okviru saradnje EU i zemalјa regiona, koji ima za cilј jačanje sposobnosti u visokom obrazovanju. „CULTURWB” u fokus stavlјa kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca bilo na estetskom, intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou.

Izvor: UES